Een prachtig dagboek van Andrew Murray

Een prachtig dagboek van Andrew Murray

Schep mij een rein hart Dit dagboek is een bloemlezing van de nagelaten geschriften van de Zuid-Afrikaanse predikant Andrew Murray (1828-1917). Murray heeft een groot aantal boeken geschreven die een schat aan geestelijk onderwijs bevatten. Zij gaan voornamelijk over het leren kennen van Christus en het leven uit Hem. Het bijzondere van dit dagboek is dat de teksten in thema’s zijn onderverdeeld die een beeld geven van verschillende facetten van het geestelijke leven. Zij bevatten onderwijs voor hen die verlangen naar geloofszekerheid en geestelijke groei. De thema’s worden steeds voorafgegaan door een korte inleiding en afgesloten met een vijftal vragen. Behalve voor stille tijd is dit dag geschikt voor bijbelstudie in kringverband. De thema’s, die een aantal weken beslaan, kunnen voor dit doel geheel of in gedeelten aan de orde komen. De dagboekteksten zijn ontleend aan de meest bekende boeken die in de bibliografie staan aangegeven. Dit is het begin van de inleiding van L.J. van Valen waarmee dit kloeke dagboek begint. Veel boeken van Andrew Murray zijn in de loop der jaren in het Nederlands verschenen, zoals Blijf in Jezus, De kracht van het bloed, De Geest van Christus en Waarom gelooft u niet? Zij hebben duizenden raad gegeven op de weg naar Sion. Wat is het kenmerkende van Murray’s boodschap. We nemen nog een fragment uit de ‘Inleiding’ over: Zijn bedoeling is om het binnenste van het hart te raken en in aanraking te brengen met Gods rijke genade in Christus. Hij is ervan overtuigd dat veel christenen door eigen schuld onder de maat de maat leven. Dit komt door een gebrek aan inzicht in geloof en heiliging en door een slordig en onvruchtbaar leven. Gods rijke beloften functioneren vaak niet, door gebrek aan vertrouwen in wat Hij wil geven. Velen pleiten niet aanhoudend op wat Gods Woord toezegt. Hierbij komt dat het verwaarlozen van persoonlijk gebed en schriftonderzoek de Geest hindert om krachtig in hart en leven te werken. Murray wijst in zijn boeken niet alleen op onze gebreken, maar benadrukt dat God Zelf door Zijn Zoon en door Zijn Geest onze onvruchtbaarheid wil veranderen in een leven van overgave en toewijding. Hij blijft niet steken in de geestelijke hulpeloosheid,, maar wijst steeds op de kracht van Gods genade die Hij in hart en leven art en leven wil uitwerken. De teksten in dit dagboek zijn onderverdeeld in de volgende thema’s: Thema 1: Waarom gelooft u niet? Thema 2: Leeft u uit het geloof? Thema 3: Belijden van zonden en vergeving Thema 4: Christus is ons leven! Thema 5: Hoe blijven wij in Christus? Thema 6: Een heilig leven is ons sieraad Thema 7: Stil zijn voor God Thema 8: Zijn wij vleselijk of geestelijk? Thema 9: Bidden moet je leren Thema 10: Hoe nemen wij toe in genade? Thema 11: Er is kracht in het bloed! Thema 12: Vervuld worden met de Geest Thema 13: De rijkdom van Pint Pinksteren Thema 14: Onze enige troost! Deze thema’s spreken voor zichzelf. Wij kunnen dit dagboek van harte aanbevelen! Naar aanleiding van: Andrew Murray, Schep mij een rein hart, bijbels dagboek, samengesteld door L.J. van Valen, gebonden, 450 blz. Uitgeverij ‘De Banier’, Utrecht, 2007. Het dagboek is te bestellen via www.heartcry.nl
Houdt u van lezen? We hebben een webshop vol goede boeken!
 • $Array.title
  Basislessen Geestelijke Groei
  Auteur:Evangelist Arjan Baan
  Prijs:€ 14,95
 • $Array.title
  Gevaarlijke roeping
  Auteur:Paul David Tripp
  Prijs:€ 14,95
Webshop
264