Gepubliceerde boeken

Gepubliceerde boeken

Hier komt binnenkort een overzicht van alle beschikbare Nederlandse titels. Wij kunnen jou helpen met nieuwe boeken. Ook zou je eens kunnen kijken op Marktplaats, aangezien daar ook veel boeken van Andrew Murray worden aangeboden. Verschenen in het Nederlands Murray, A., Volkomen overgave, Den Haag z.j. Murray, A., Het kruis van Christus, Den Haag z.j. Murray, A., De volle pinksterzegen – het ene nodige, Den Haag z.j. Murray, A., Christus ons leven, Den Haag z.j. Murray, A., De kracht van Jezus bloed, den Haag z.j. Murray, A., Blijf in Christus, Den Haag z.j. Murray, A., De twee verbonden, Den Haag z.j. Murray, A., Niet mijn wil – de zaligheid van 'n leven in de wil van God Murray, A., In de school van gehoorzaamheid, Den Haag z.j. Murray, A., Jezus Christus – Profeet, Priester, Den Haag z.j. Murray, A., Wachten op God, Den Haag z.j. Murray, A., Werken voor God, Den Haag z.j. Murray, A., Geld, gedachten voor Gods rentmeesters, Den Haag Murray, A., De ware Wijnstok – overdenkingen over Johannes 15 Murray, A., Nederigheid: het sieraad der heiligheid, Den Haag z.j. Murray, A., Het nieuwe leven, Hoenderloo 1974. Murray, A., Jezus, de Geneesheer van zieken, Den Haag z.j. Murray, A., De sleutel tot het zendingsvraagstuk, Den Haag z.j. Murray, A., In de gebedsschool van Jezus – hoe wij voorbidders worden, Den Haag z.j. Murray, A., Het gebedsleven, Hoornaar z.j. Murray, A., De Geest van Christus – gedachten over de inwoning van de Heilige Geest in de gelovige en in de Kerk, Den Haag z.j. Murray, A., Waarom gelooft u niet? – woorden van onderwijzing en bemoediging voor allen die de Heere zoeken, Den Haag z.j. Murray, A., Het nieuwe leven – groeien van geestelijke onvolwassenheid tot succesvolle volwassenheid, Den Haag z.j. Murray, A., Als Jezus – overdenkingen over het beeld van Gods Zoon en onze gelijkvormigheid aan Hem, Den Haag z.j. Murray, A., Wees mij genadig! Zonde, verlossing en dankbaarheid in het licht van Psalm 51, Leiden 1993. Murray, A., Het Allerheiligste of Ziende op Jezus – een verklaring van de brief aan de Hebreeën, Den Haag z.j. Murray, A., Gods beste geheimen – dagelijkse overdenkingen over de omgang met God, Den Haag z.j. Murray, A., Voor u en uw kinderen – Overdenkingen voor gelovige ouders bij de geboorte en de doop van hun kinderen, Heerenveen '97. Murray, A., Blijf in Mij! – overdenkingen over het gezegende leven van gemeenschap met de zoon van God, Lunteren 2004 Secundaire literatuur over Andrew Murray Anderssen, B.J.K., ’n Kritiese ontleding van die soteriologiese teologie van Andrew Murray (dissertatie), Stellenbosch 1979. Coetzee, C.F.C., Die werk van die Heilige Gees in die teologiese denke van Andrew Murray (dissertatie), Potscherfstroom 1986. Maris, J.W., Andrew Murray – profiel van z'n opwekkingstheologie, Apeldoorn '95. Maris, J.W., Geloof en ervaring. Van Wesley tot pinksterbeweging (dissertatie), Leiden 1992. Plessis, J. du, Het leven van Andrew Murray, Kaapstad 1920.
264