Jezus was nooit uit op Zijn eigen belang

Jezus was nooit uit op Zijn eigen belang

In Romeinen 15:3 staat over Jezus geschreven dat "Hij niet Zijn eigen belang zocht". Hij heeft altijd Zichzelf ontkend. Daarom behaagde Hij de Vader te allen tijde. Jezelf plezieren kan op vele manieren - bijvoorbeeld op het gebied van eten. Neem een situatie waarin, zelfs wanneer je geen honger hebt, je besluit om wat geld uit te geven aan lekkere snacks. Er is zeker niets zondig of verkeerd in. Maar het spreekt van een bepaalde manier van leven. Omdat je geld hebt, koop je wat je wilt, of je het nodig hebt of niet. Je doet wat jij wil. Als je het verlangen hebt iets te kopen, koop je het 'gewoon'. Als je zin hebt ergens heen te gaan, ga je. Als je het gevoel hebt om uit te slapen, slaap je gewoon uit. Wat is het eindresultaat van zo'n leven, zelfs als je regelmatig naar de kerk / gemeente gaat en je Bijbel elke dag leest? Je verliest niet je redding, maar je zal zeker dat ene leven, dat God je gaf om voor Hem te leven, verspillen. Een andere broeder leeft echter anders: Hij besluit om zijn lichaam te disciplineren. Als hij geen honger heeft, besluit hij niet onnodig van alles te eten. Hij besluit om nooit onnodige dingen te kopen voor zichzelf. Hij besluit elke dag 15 minuten eerder op te staan en tijd met God te hebben. Wanneer iemand hem boos aanspreekt, besluit hij om voorzichtig antwoord te geven. Hij besluit om altijd in de liefde te blijven. Hij besluit bepaalde nieuwsberichten in de krant niet te lezen die zijn lusten kunnen stimuleren. In elke situatie, besluit hij zich te vernederen en zichzelf niet te rechtvaardigen. Hij besluit om bepaalde vriendschappen op te geven die hem beïnvloeden om in de richting van de wereld te gaan. Door voortdurend de beslissing te nemen om zijn eigen wil te verloochenen (de wil die zijn eigen belang zocht), wordt hij sterk in zijn wil om alleen God te behagen. Wat heeft hij te verliezen door het niet kopen van die onnodige dingen, of door 15 minuten eerder uit bed te komen, of door het opgeven van zijn menselijk gevoel van waardigheid en om vergeving te vragen? Niets. Maar denk aan wat het hem opleverde! Een man als hij, die consequent trouw is in kleine dingen, zal over een paar jaar een betrouwbare man van God zijn - niet vanwege de Bijbelkennis die hij heeft, maar vanwege de trouw die hij bezit in de kleine beslissingen die hij neemt in het leven: niet om Zichzelf te behagen maar om God te behagen. Wees daarom niet zwak van wil. Oefen je wil om God te allen tijde te behagen. Volwassen christenen zijn zij die "vanwege ervaring in de praktijk (door vele jaren te oefenen hun wil in de juiste richting te buigen) hun zintuigen getraind hebben om te onderscheiden wat goed is en wat kwaad" (Hebreeën 5:14). Een illustratie: Twee dikke mannen gaan naar een arts om hun overgewicht te laten verwijderen. De arts geeft ze een cursus mee van allerlei oefeningen voor de komende twaalf maanden. Eén man gaat consequent elke dag door met de oefeningen en wordt slank en sterk. De andere man doet de oefeningen alleen de eerste paar dagen, verslapt en uiteindelijk besluit hij er volledig mee te stoppen. Zijn buik wordt dikker en dikker vanwege zijn ongedisciplineerde manier van leven, totdat hij uiteindelijk voortijdig sterft. Dit is een illustratie van hoe we onze wil sterk kunnen laten worden om Gods wil te doen; of slap en zwak te laten, zodat de duivel haar kan gebruiken. Ik herinner me dat ik een keer iets las over een jonge dienaar van de Heere, die voelde dat hij te veel televisie had gekeken (ook al had hij slechts nette programma's gekeken), en hij besloot op een dag niet alleen zijn tv te verkopen, maar ook om de tijd die hij had doorgebracht met TV kijken, elke dag voortaan te gebruiken voor gebed. Als een direct gevolg van die kleine beslissing die hij nam - en onderhield - gaf God hem een bediening waarbij hij tot zegen was voor duizenden. Degenen die niets mis vinden met het kijken naar 'goede' programma's op TV, zullen ondervinden dat God hen niet veel beloond - want Hij is een beloner van wie Hem ernstig zoeken en er is geen partijdigheid (aanzien des persoons) bij Hem. Ja, je bent wat je vandaag bent, omwille van die vele, vele kleine beslissingen die je hebt genomen in verband met zelfverloochening of juist toen je het jezelf aangenaam hebt gemaakt op het gebied van voedsel, geld, slaap, lezen, enz. Dus vergeet de blunders die je hebt gemaakt in het leven. Bekeer je radicaal van je zonden en wees oprecht in de dagen die nog komen. God vergeeft je en wist je verleden uit. Blijf nu niet steken bij je mislukkingen, of je zal in de toekomst ook blijven falen. Het herinneren van je mislukkingen zal je helpen om te erkennen dat wat je bent, je dat alleen bent door de genade van God. Het zal je ook in staat stellen om je gezicht te allen tijde in het stof te houden voor God. Beslis dat je een echte man of vrouw Gods zal worden!
264