Laat u niet door mensen leiden, laat alleen God u leiden

Laat u niet door mensen leiden, laat alleen God u leiden

In Genesis 12:1 zien we het begin van de bouw van het ware Jeruzalem. Dit begon met Abraham, door wie het volk van Israel ontstond, waarvan Jeruzalem de hoofdstad werd. Er zou geen Jeruzalem zijn, indien Abraham er niet was. We zien in Abraham iets totaal anders dan wat we zien in Babylon. We lezen: "De Heere zei tegen Abram: 'Ga uit uw land, weg van uw familie en uit uw vaders huis naar het land wat Ik u zal tonen." Abraham kreeg niet op een dag plotseling een lumineus idee, zoals de mensen in Babel, en zei: "Ik denk dat ik lang genoeg in Ur gewoond heb. Laat me eens naar Kanaän gaan en daar iets doen." Nee. Zijn verhuizing werd volledig gedicteerd door God. Abraham was 75 jaar oud. Het is goed om zelfs 75 jaar te wachten, te luisteren naar God en vervolgens te handelen. Mozes wachtte al 40 jaar als herder en handelde pas vervolgens, toen God tot hem sprak. En denk aan wat hij bereikt heeft! Ik zeg niet dat we moeten wachten tot we 75 of 80 jaar zijn. Alles wat ik wil zeggen is dat we moeten wachten totdat we van God horen en pas dan vervolgens te vertrekken naar waar Hij wil. Maar denk je dat de drukke 20e-eeuwse man daar tijd voor heeft? Nee. Ik ben dankbaar dat toen ik nog maar een jonge man van 20 jaar was, God me een les heeft geleerd: "Laat je niet door mensen leiden. Laat alleen God je leiden". Veel mensen hebben mij aangespoord om verschillende dingen te doen -Goede mensen, waaronder mijn medewerkers. Ik luister naar hun advies, maar ik vertrek pas als God ook tot mij spreekt. Ik wacht totdat ik God hoor, want ik weet dat ik rampzalig zal eindigen, als ik luister naar de mening van mensen. Ik zeg niet dat we geen rekening moeten houden met de mening van onze medewerkers. Alles wat ik zeg is dat we uiteindelijke Gods stem moeten gehoorzamen. God zei tegen Abraham: "Ga" en hij ging. God zei tegen Mozes: "Ga" en hij ging. God zei Paulus: "Ga" en hij ging. Dit zijn de mensen die iets bereikt hebben met hun leven. Vandaag rennen mensen rond om het één of ander te doen voor God. Maar ze bereiken niets van eeuwige waarde. Volgens de statistieken kan wat ze doen indrukwekkend zijn. Maar het is Babylon, niet Jeruzalem. "Kom, laten we verder gaan. Laten we iets doen voor de Heer. Laten we bakstenen maken, laten we cement maken, laten we iets doen." Je kunt mensen imponeren. "Laten we ons een naam maken". En je kunt een grote naam voor jezelf opbouwen: een Babylon maken - net als Nebukadnezar deed. Dit gebeurt vandaag in christelijk werk, en dat is de boodschap in Openbaring 17 en 18. Maar Abraham wachtte op Gods "Ga". Bemerk dat wanneer Abraham handelde zonder de leiding van God, hij in de problemen raakte. Bijvoorbeeld als we lezen dat God aan Abraham verteld had om Ur der Chaldeeën te verlaten en te gaan waar Hij hem zou leiden. Maar in Genesis 11:31 lezen we dat Terach (Abraham's vader), Abraham meenam en verhuisde uit Ur. Maar wat had God tegen Abraham gezegd? "Verlaat uw familie en uw vaders huis." Maar hier zien we de 75-jarige Abraham zijn papa's hand vasthouden en met hem mee verhuizen! Dat is hoe Abraham begon! Degenen die u belemmeren in het doen van de wil van God zullen in de eerste plaats uw familieleden zijn - je ouders, je broers, je zussen, je vrouw en je kinderen. Jezus zei: "Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader, moeder, broer, zus, vrouw en kinderen, hij kan Mijn discipel niet zijn." (Luk. 14:26). Misschien wilt u de Heere volgen. Maar je vader of je vrouw kan zeggen: "Nee"! Dus Terah nam Abraham, en zij kwamen tot aan Haran (Gen. 11:31) en vestigden zich daar. Dat was niet Gods wil. Waarom hebben ze zich daar gevestigd? Dat was Terah's idee. Haran was misschien het goede grasland voor de dieren. Maar het was niet de plaats van God. En Abraham vestigde zich er, met zijn papa! Abraham was een man die fouten maakte - en de eerste fout die hij maakte, was om te luisteren naar zijn vader, toen God hem al had verteld iets anders te doen. Dus wat deed God? God kan makkelijk omgaan met zulke situaties. Hij nam Terach weg door middel van de dood! (Gen. 11:32). "Toen toog Abram verder, zoals de Heere tot hem gesproken had." (Gen. 12:4). Wilt u wachten tot God zoiets drastisch doet voordat u verder gaat? Als God van u houdt, zal Hij zoiets drastisch doen. Maar als God ziet dat u zelf een compromis heeft gesloten, kan hij u toestaan om uw hele leven in Haran te blijven en de wil van God totaal te missen. Leer te leven met God. Luister niet naar familieleden die God niet kennen. Leer wel van een vader op alle manieren, als hij een godvruchtig man is, die God kent - maar niet van een wereldse vader (ik verwijs hier naar geestelijke principes). Tenslotte toen Abraham Kanaän bereikt had, verscheen de Heere aan hem en zei: "Aan uw nakomelingen zal Ik dit land geven." (Gen. 12:5,7). En dan stelt God Abraham opnieuw op de proef. God beproefde Adam en Hij beproefde Abraham, en Hij zal u en mij op de proef stellen. Deze keer werd hij op de proef gesteld door een hongersnood in het land (Gen.12: 10). Wat doet u als God u heeft verteld om naar Kanaän te gaan en er is een hongersnood in Kanaän? Of u leeft door de bevestiging van uw eigen zintuigen of u leeft door wat God u heeft verteld door Zijn Geest. Er is een mooi vers dat zegt van Jezus dat Hij geen beslissing zou nemen op grond van wat zijn ogen zagen of Zijn oren hoorden. (Jes .11: 3,4). Maar dat is niet de manier waarop de mens leeft. Als we horen van een hongersnood of die zelfs zien aankomen, in Kanaän, nemen we onmiddellijk een beslissing op grond van wat onze ogen en oren en onze slimme hersenen ons vertellen. We besluiten dat Kanaän zeker niet de plaats is om nu te zijn. We moeten verder trekken. We vinden het niet nodig om God te raadplegen, want we leven op grond van onze zintuigen! Dat was wat Abraham deed: "Dus zo toog Abram af naar Egypte" (Gen.12: 10). Wie vertelde hem om naar Egypte te gaan? Niet God, maar zijn zintuigen! Kan God een mens niet onderhouden in een tijd van hongersnood? Zeker wel. "Gezegend is de man die vertrouwt op de Heere. Hij zal niet onvruchtbaar blijven, zelfs in tijden van hongersnood " (Jer. 17:5-8). De man die vertrouwt op de Heere zal niet handelen totdat God hem vertelt om iets te doen. Dat was wat onze Heere aan satan vertelde toen die Hem in de woestijn probeerde te verleiden. satan vroeg aan Jezus om stenen in brood te veranderen. Er was geen brood in de woestijn en er waren geen winkels met voedsel in de buurt. Maar Jezus antwoordde: "De mens zal niet leven van brood alleen, maar van alle Woord dat uit de mond des Heeren uitgaat." (Matt. 4:4). Maar Abraham leefde niet zo. Hij besloot om van brood alleen te leven. Dus, aangezien er brood was in Egypte, ging hij daar heen. Dat is hoe veel christelijk werk vandaag ook wordt gedaan. De meeste christelijke werkers gaan niet waar de Heere hen vraagt om te gaan. Ze gaan waar ze een goed salaris hebben en waar het brood in overvloed verkrijgbaar is. Zij voegen zich bij organisaties waar geen tekort is aan geld. Egypte kan een comfortabele plek zijn om in te wonen, in tijden van hongersnood. Maar de vraag is of dat de plaats is die God wil waar u vertoeft. Ik stopte met mijn aardse baan in 1966, om de Heere fulltime te gaan dienen, en sindsdien heb ik nogal wat gezien van wat genoemd wordt "christelijk werk". En wat ik heb gezien in de afgelopen 44 jaar is dat wanneer er een hongersnood is in Kanaän, de meeste christelijke arbeiders zich verplaatsen naar Egypte! Als u nu niet hoort wat God tot u zegt, zult u hetzelfde doen als u op de proef wordt gesteld. Leef door de woorden die afkomstig zijn uit de mond van God, zoals Jezus dat deed. Zijn houding was: "Ja. Brood is noodzakelijk voor het leven. Maar God te gehoorzamen is meer noodzakelijk voor het leven."

Zac Poonen

264