Leer om mensen niet te verachten

Leer om mensen niet te verachten

“Jezus sprak deze gelijkenis tot enkele mensen, die op anderen neerkeken” (Lukas 18:9). Er zijn verschillende redenen waarom mensen op anderen neerkijken. Zij kunnen van kinds af aan door hun ouders geleerd hebben om op anderen neer te kijken die van een lagere sociale klasse zijn, of armer, of lager geschoold zijn, enzovoort. Of als je heel erg intelligent bent en de slimste van de klas bent, dan kun je uiteindelijk op anderen neer gaan kijken. En als daar nog bij komt, dat je de pech hebt domme ouders te hebben, die jou het gevoel geven dat je geniaal bent, dan kan dat het nog erger maken. Ik smeek alle ouders: Als je slimme kinderen hebt, verpest ze dan niet door over hen op te scheppen. Ik heb een regel in mijn huis gemaakt dat mijn kinderen*1 niemand mochten vertellen over hun plaats in de klas of de prijzen die ze waar dan ook hebben gewonnen. Ik wist dat als ze trots zouden worden, ze meteen de genade van God zouden verliezen. Dan zouden ze in zonde vallen en nooit in staat zijn gemeenschap te hebben met gewone broeders. Ik vrees dat veel ouders hun kinderen zo 'verruïneerd' hebben. Het is een veel voorkomende gewoonte onder kinderen om iemand uit te lachen die geen Nederlands (of wat hun moedertaal ook is) spreekt met een goed accent. Let er goed op dat je dat thuis niet aanmoedigt. Is er ooit iemand geboren, die meteen met een goed accent sprak? We zouden de Heer moeten danken voor elke vaardigheid die we hebben. We zouden er echter nooit trots op moeten zijn. Weet je welk accent ze in de hemel spreken? De accenten van nederigheid en liefde. Laten we duidelijk deze accenten leren. Misschien ben je een vrouw die haar huis vlekkeloos schoon houd, met alles op de juiste plaats. Dan zie je het huis van iemand anders vuil en rommelig – en je veracht haar. Dan ben je een farizeeër; wellicht is het rommelige huis van een vroom persoon*2. Sommige mensen hebben geen gevoel voor muziek en als zij gaan zingen in een koor in een tijd van lofprijs in de kerk, dan zingen ze ongelijk en vals. Kijk niet op hen neer, want God luistert niet naar de muziek; Hij luistert naar de woorden. En die vals zingende broeder zou wel eens oprechter kunnen zingen dan jij, die wel mooi zuiver kan zingen. Ik heb de Heer persoonlijk gedankt voor zulke broeders, omdat zij al de slimme muzikanten in de kerk nederig maken. Het zijn farizee-muzikanten die de kerk kapot maken, niet de amuzikale broeders. God houdt net zoveel van amuzikale mensen als van ieder ander, maar Hij wijst farizeeërs af. Als de Heer straks terug komt dan wacht dit soort farizeeërs een grote verassing. Ik zeg niet dat je niet de beste van je klas mag zijn, of dat je huis niet netjes gehouden moet worden, of dat je niet zuiver mag zingen. Niets van dat alles. Laten we voor dit alles juist wel ons best doen. Maar laten we hier nederig over blijven en anderen niet verachten, die niet kunnen voldoen aan wat wij wel kunnen. Er zijn veel gebieden zoals deze waarin we gemakkelijk op anderen neer kunnen kijken. In Job 36:5 staat dat “God almachtig is, maar Hij veracht niemand”. Hoe meer we op God gaan lijken, des te meer we mensen zullen waarderen en nooit iemand zullen verachten – door niets. Dus laten we ons zuiveren en leren om naar mensen te kijken zoals God naar hen kijkt. “Wat heb jij dat je niet ontvangen hebt van God? Hoe kun je dan over iets opscheppen of anderen verachten?”(1 Corinthiërs 4:7). *1 Zac Poonen heeft enkel zonen *2 kind van God
264