Leer om mensen niet te verachten

Leer om mensen niet te verachten

"Jezus sprak deze gelijkenis tot enkelen die op anderen neerkeken" (Lukas 18:9). Er zijn verschillende redenen waarom mensen op anderen neerkijken. Ze kunnen van kinds af aan hebben geleerd om neer te kijken op mensen van een lagere sociale klasse, die armer zijn, minder geschoold, enzovoort. Of als je heel intelligent bent en de slimste van de klas, kun je uiteindelijk op anderen neerkijken. Als daarbij ook nog eens domme ouders zijn die je het gevoel geven dat je geniaal bent, kan dat het nog erger maken. Ik smeek alle ouders: als je slimme kinderen hebt, verpest ze dan niet door over hen op te scheppen. Ik heb een regel in mijn huis dat mijn kinderen niemand mogen vertellen over hun plaats in de klas of de prijzen die ze hebben gewonnen. Ik wist dat als ze trots zouden worden, ze meteen de genade van God zouden verliezen. Dan zouden ze in zonde vallen en nooit in staat zijn om gemeenschap te hebben met gewone broeders. Ik vrees dat veel ouders hun kinderen zo hebben 'verruïneerd'. Het is een veelvoorkomende gewoonte onder kinderen om iemand uit te lachen die geen Nederlands (of wat hun moedertaal ook is) spreekt met een goed accent. Let er goed op dat je dat thuis niet aanmoedigt. Is er ooit iemand geboren die meteen met een goed accent sprak? We zouden de Heer moeten danken voor elke vaardigheid die we hebben, maar er nooit trots op moeten zijn. Weet je welk accent ze in de hemel spreken? Het accent van nederigheid en liefde. Laten we juist deze accenten leren. Misschien ben je een vrouw die haar huis vlekkeloos schoonhoudt, met alles op de juiste plaats. Dan zie je het huis van iemand anders vuil en rommelig, en je veracht haar. Dan ben je een farizeeër; het kan namelijk het rommelige huis zijn van een vroom persoon. Sommige mensen hebben geen gevoel voor muziek en als ze gaan zingen in een koor tijdens de lofprijs in de kerk, zingen ze ongelijk en vals. Kijk niet op hen neer, want God luistert niet naar de muziek; Hij luistert naar de woorden. En die vals zingende broeder zou wel eens oprechter kunnen zingen dan jij, die wel mooi zuiver kunt zingen. Ik heb de Heer persoonlijk gedankt voor zulke broeders, omdat zij alle slimme muzikanten in de kerk nederig maken. Het zijn farizee-muzikanten die de kerk kapot maken, niet de amuzikale broeders. God houdt net zoveel van amuzikale mensen als van ieder ander, maar Hij wijst farizeeërs af. Als de Heer straks terugkomt, wacht deze soort farizeeërs een grote verrassing. Ik zeg niet dat je niet de beste van je klas mag zijn, of dat je huis niet netjes gehouden moet worden, of dat je niet zuiver mag zingen. Niets van dat alles. Laten we juist ons best doen voor dit alles. Maar laten we nederig blijven en anderen niet verachten, die niet kunnen voldoen aan wat wij wel kunnen. Er zijn veel gebieden waarin we gemakkelijk op anderen neer kunnen kijken. In Job 36:5 staat dat "God almachtig is, maar Hij veracht niemand". Hoe meer we op God gaan lijken, des te meer zullen we mensen waarderen en nooit iemand verachten - door niets. Laten we ons zuiveren en leren om naar mensen te kijken zoals God naar hen kijkt. "Wat heb jij dat je niet hebt ontvangen van God? Hoe kun je dan over iets opscheppen of anderen verachten?" (1 Korinthiërs 4:7).

264