Leven door geloof

Leven door geloof

Veel christenen hebben door de eeuwen heen oprecht gestreefd naar heiligheid en overwinning over zonde door hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Maar ze hebben vaak het christelijke leven als een zware last ervaren, in plaats van het glorieuze leven dat de Bijbel beschrijft. Hun probleem was dat ze nooit begrepen hoe het leven van geloof werkt onder het nieuwe verbond. Ze probeerden heilig te worden door de principes van het oude verbond en daardoor misten ze wat God voor hen had klaarliggen.

2 Korintiƫrs 3:6 vertelt ons dat het nieuwe verbond de bediening van de Geest is, die leven brengt, terwijl het oude verbond een bediening was van de letter die doodt. Als we precies leven volgens de letter van Gods geboden, zelfs onder het nieuwe verbond, zal dat nog steeds de dood voortbrengen. We moeten leven door geloof en de Heilige Geest toelaten om ons te leiden om het "leven van Christus" binnen te gaan.

Jezus benadrukte tijdens Zijn bediening twee dingen: geloof in God en de kracht van de Heilige Geest. Adam miste dit leven van geloof in de kracht van de Heilige Geest toen hij voor de boom van de kennis van goed en kwaad koos in plaats van voor de boom des levens. Hij koos ervoor om kennis van goed en kwaad in zichzelf te laten wonen in plaats van afhankelijk te zijn van God. Daarom stierf hij, en zo leven veel ongelovigen vandaag de dag ook, zonder constant afhankelijk te zijn van God. Helaas leven veel gelovigen ook zo.

Ware heiligheid is het leven van God in de ziel van de mens, en dit kunnen we zelf nooit bereiken. We moeten het ontvangen door geloof. Het is niet in de eerste plaats Gods bedoeling dat we proberen goed te doen, maar Hij wil dat we Hem vertrouwen, zodat Hij ons Zijn natuur kan geven. Oprecht geloof stelt ons in staat om de wereld te overwinnen en gemeenschap met God te genieten zonder de aantrekkingskracht van zondige genoegens. Dit geloof komt voort uit een voortdurende afhankelijkheid van God, en het is door de Heilige Geest dat we dit leven van geloof kunnen ervaren.

We moeten niet proberen het leven van Jezus te imiteren, maar we moeten deelnemen aan Zijn leven door de Heilige Geest. We moeten altijd dorstig zijn naar Zijn kracht en voortdurend bewust zijn van onze behoefte aan Hem. Als we tot Jezus komen en drinken, zullen we merken dat er stromen van levend water uit ons binnenste vloeien, een leven in de volheid van de Heilige Geest. Op deze manier kan zelfs de zwakste gelovige de heerlijkheid van het leven van geloof in het nieuwe verbond ervaren en net zo sterk worden als de sterkste gelovige. Laat wie oren heeft om te horen, horen.

264