Overwinningsleven...wat is dat?

Overwinningsleven...wat is dat?

Ik wil nu iets van groot belang met u delen. U mag verwachten dat u een leven van overwinning zult leiden, maar er kan een moment komen waarop het niet lukt en u ontmoedigd raakt. U zegt dan misschien: 'Ik kan het gewoon niet. Ik zal nooit in voortdurende overwinning kunnen leven.' Maar luister, mijn vriend. Heeft u ooit een kleine baby zien leren lopen? Ik wel. Wat gebeurt er? De baby valt. En wat doet hij dan? Blijft hij op zijn rug liggen en zegt hij: 'Ik zal het nooit leren, anderen kunnen het wel, maar ik niet?' Nee, hij huilt even, maar dan staat hij op en begint opnieuw te lopen. Hij valt weer en weer, maar uiteindelijk zal hij ontdekken dat hij kan lopen. Waarom viel hij? Omdat zijn kleine beentjes nog zwak waren, ze moesten sterker worden. Zo is het ook met u, mijn vriend. Uw geestelijke benen zijn nog zwak, u heeft lange tijd niet in overwinning gewandeld. Daarom mag u niet verbaasd zijn als u in het begin een paar keer valt. Maar raak niet ontmoedigd. U heeft Jezus aangenomen als uw Overwinnaar, nietwaar? Prijst Hem dan en erken dat Hij nog steeds uw Overwinnaar is. Belijd uw falen aan God, vraag Hem om vergeving en zeg Hem dat u wilt overwinnen. Begin daarna gewoon opnieuw. Wat zal er gebeuren? Tot uw verbazing zult u merken dat u daarna niet meer valt. Nu bent u een overwinnend christen, omdat Christus in u leeft en Zijn leven door u heen stroomt. Bedenk dat u nooit een overwinningsleven heeft geleid en dat u dat ook nooit op eigen kracht kunt. De enige die dat ooit kon, is de Heere Jezus Christus. Wat is dan het overwinningsleven? Het is dat Christus, die in u woont, Zijn leven door u heen leeft. Als Hij in u woont door de kracht van de Heilige Geest, zal Hij Zijn leven door u manifesteren. Dan zullen mensen het overwinningsleven in u zien. U weet dat het niet uw eigen kracht is, u beseft dat Jezus Christus in en door u leeft. U kunt het niet, maar Hij wel. Daarom geeft u Hem de ruimte om in u te werken. Dat is het overwinningsleven. 'Gode zij dank, die ons de overwinning geeft.' Hoe? Niet door onze eigen inspanningen, strijd of pogingen. Nee, 'door onze Heere Jezus Christus.' Het is een gave, u kunt het niet verdienen. Hij geeft het. Het komt niet door uw eigen inspanningen, maar door Hem. Als u een overwinnend christen wilt zijn, moet u Hem aannemen als uw Overwinnaar, Hem in u laten wonen en voortdurend contact met Hem houden door gebed en Bijbellezen. Als u zo met Hem wandelt, zal Hij Zichzelf door u openbaren. Dat is het overwinningsleven. Wilt u dit ook ontvangen? Belijd dan uw falen en neem Christus aan als uw Overwinnaar. Laat Hem dan Zijn glorieuze overwinningsleven in en door u leven. Zult u dat doen? Doe het dan nu.

(...) Wanneer vindt heiliging plaats? In Gods plan gebeurt het bij de bekering, maar in de ervaring van de mens komt het meestal later. Ik geloof niet dat God bedoelt dat Zijn kinderen jarenlang in de woestijn zouden ronddwalen. Zijn bedoeling is dat ze zich bij hun bekering volledig aan Hem overgeven en daarna altijd een Geestvervuld leven leiden, zodat terugvallen iets onbekends wordt. Helaas is dit bij velen niet het geval en daarom is er vaak een tweede grote omkeer nodig, waarbij ze zich van mislukking en teleurstelling afwenden en zich volledig en alleen aan God toewijden.

Bron: Oswald Smith uit 'De man die door God gebruikt werd'.

264