Overwinningsleven...wat is dat?

Overwinningsleven...wat is dat?

Ik ga nu iets heel erg belangrijks zeggen. U zult uitgaan in de verwachting een overwinningsleven te leiden, maar op een keer zal het u weer niet lukken en dan zult u ontmoedigd zijn en zeggen: 'Het lukt me gewoon niet. Ik kan toch nooit in de overwinning blijven.' Luister, mijn vriend. Heeft u ooit een kleine baby zien leren lopen? Ik wel. Wat gebeurt er? Wel, de baby valt. En dan? Blijft hij op zijn rug op de grond liggen en zegt hij: 'Het lukt mij toch niet. Ik zie andere mensen lopen, maar ik zal het toch nooit leren?' Nee, hij huilt even flink. Maar dan staat hij meteen weer op en begint opnieuw te lopen. Daarna valt hij opnieuw. En daarna weer en weer. Maar uiteindelijk zal hij ontdekken dat hij lopen heeft geleerd. Hoe kwam het nu, dat hij viel? Doordat zijn kleine beentjes nog zwak waren. Ze moesten nog sterk worden. Zo is het ook bij u, mijn vriend. Uw geestelijke benen zijn nog zwak. U heeft jarenlang niet in de overwinning gewandeld. U moet daarom niet verbaasd zijn dat u in het begin een paar keer valt. Raak niet ontmoedigd. U heeft Jezus immers aangenomen als uw Overwinnaar? Prijs Hem dan en zeg Hem, dat Hij nog steeds uw Overwinnaar is. Belijd uw mislukken aan God. Vraag Hem om vergeving. Zeg Hem, dat u overwinnen wilt. En begin daarna gewoon opnieuw. Wat zal er gebeuren? Tot uw verbazing zult u dadelijk ontdekken, dat u daarna niet meer valt. Nu bent u een overwinnend christen, omdat Jezus Zijn leven in u leeft. Bedenkt dat u nooit een overwinningsleven heeft geleid en dat u het ook nooit zult kunnen leiden. De Enige die het ooit gekund heeft, is de Heere Jezus Christus. Wat is het overwinningsleven dan? Het overwinningsleven is dat Christus, die in u woont, Zijn leven in u leeft. Als Hij in u woont door de kracht van de Heilige Geest, dan leeft Hij ook Zijn leven door u heen. Dan zullen de mensen het overwinningsleven in u kunnen zien. U weet, dat het niet uit uzelf is. U beseft, dan Jezus Christus het in u en door u leeft. U kunt het niet, maar Hij wel. En daarom laat u Hem Zijn gang gaan in u. Dat is het overwinningsleven. 'Gode zij dank, die ons de overwinning geeft'. Hoe? Door onze pogingen, ons strijden, onze inspanningen? Nee. 'Door onze Heere Jezus Christus.' Overwinning door Iemand anders. Overwinning door Christus. Het is een gave. U kunt er niet voor werken. U kunt het niet verdienen. Hij geeft het. Het is niet door uw inspanningen. Het is door Hem. Als u een overwinnend christen wilt zijn, dan moet u Hem aannemen als uw Overwinnaar, dan moet u Hem in u laten wonen en voortdurend met Hem in contact blijven door gebed en bijbellezen en dan, terwijl u met Hem wandelt, zal Hij Zichzelf door u openbaren. Dat is het overwinningsleven. Wilt u dit ook ontvangen? Belijd uw mislukken dan en neem Christus aan als uw Overwinnaar. En laat Hem dan Zijn eigen glorieuze overwinningsleven in u en door u leven. Zult u het doen? Doe het dan en doe het nu. (...) Wanneer vindt heiliging plaats? In Gods plan, bij de bekering, maar in de ervaring van de mens meestal later. Ik geloof niet, dat God bedoelt dat Zijn kinderen jarenlang in de woestijn zouden omzwerven. Het is Zijn bedoeling dat ze zich bij hun bekering zo volledig zouden overgeven en daarna altijd zo'n Geestvervuld leven zouden leiden, dan terugvallen iets onbekends zou zijn. Helaas is dit maar bij weinigen het geval en daarom moet er bij de meesten een tweede grote keerpunt komen, wanneer ze zich van mislukking en teleurstelling tot volkomen overgave keren en geheel en alleen voor God gaan leven. Bron: Oswald Smith uit 'De man die door God gebruikt werd'
264