Sexuele zonden overwinnen

Sexuele zonden overwinnen

In Ezechiël 16:49-50, beschrijft God de werkelijke zonden van Sodom, die aanleiding gaven tot de vernietiging van die stad (in Genesis 19). De meesten van ons hebben Sodom altijd geassocieerd met sodomie (homoseksualiteit) en andere seksuele zonden. De seksuele zonden waren echter het uiteindelijke resultaat van hun manier van leven. Wat was dan de aanleiding die hen in zulke diepe zonden liet vallen? Hier wordt ons verteld wat de zonden van Sodom eigenlijk waren: -Trots -Luiheid -Gulzigheid/ vraatzucht (de liefde voor goed eten) en -Veronachtzaming van de armen en behoeftigen Dit waren de redenen waarom God deze stad vernietigde. Het is interessant hier op te merken dat God hun seksuele zonden niet eens noemt. De seksuele zonde in Sodom was het resultaat van hun luie, comfortabele levensstijl. Wat kunnen we hieruit leren? Dat er dus een relatie te leggen is tussen: -Trots en seksuele zonde, -Luiheid en seksuele zonde, -Vraatzucht en seksuele zonde en -Veronachtzaming van de armen en seksuele zonde Denk eens goed na over deze vier gebieden. Velen van jullie (die jong zijn*1) moeten toegeven ontdekt te hebben dat het heel moeilijk is om je seksuele passies te overwinnen. Dat is een extreem moeilijk terrein. Waarom zou je niet beginnen overwinning te krijgen op een van deze vier andere terreinen, die wellicht eenvoudiger zijn? Wellicht ontdek je daarna, dat het eenvoudiger is om te overwinnen op het seksuele terrein. Begin ten eerste om je zelf op al die gebieden te vernederen. Ontwijk elke vorm van arrogantie. Wordt vervolgens hard werkend en volhardend in wat je ook doet. Probeer dan ook te vasten – alle voedsel te ontwijken – periodiek*2. En ten vierde, begin om wat meer aan de behoeften van anderen om je heen te denken en te kijken hoe je hen in die behoeften kunt helpen. Probeer dit voorschrift voor een jaar om mogelijk te ontdekken dat het overwinnen van je seksuele passies eenvoudiger geworden is. We kunnen geen enkele zonde overwinnen zonder de genade van God – maar Hij geeft Zijn genade enkel aan de nederige (bescheiden) mensen; en Hij helpt enkel die vriendelijk en hulpvaardig zijn naar anderen. *1 haakjes ingevoegd door de vertaler om het op iedereen toe te passen en niet slechts op jongeren *2 Letterlijke vertaling: eens in de zoveel tijd
264