Tijd is kostbaar!

Tijd is kostbaar!

Hoofdstuk 1 - Waarom is tijd kostbaar?

Eens komt de eeuwigheid. Hoe zal het dan met je zijn? Dat hangt af van hoe je je tijd hebt besteed. Maar hoe kun je bepalen of iets kostbaar is? Kostbaarheid hangt af van belangrijkheid. Als je iets erg belangrijk vindt, dan heb je er veel voor over. Dan is datgene kostbaar voor je. De tijd is kostbaar omdat jouw eeuwige toestand ervan afhangt! Het is belangrijk hoe je je tijd gebruikt. Gebruik je je tijd goed, dan zal het in de eeuwigheid goed met je zijn. Besteed je je tijd verkeerd, dan zal het in de eeuwigheid niet goed met je gaan. Daarom is de tijd zo kostbaar.

Voor alledaagse zaken is het al belangrijk om je tijd goed te gebruiken. Vroeger was dit nog sterker het geval. Als je niet werkte, werd je arm en veroordeelde de samenleving je. Het is nog steeds waar dat het goed gebruiken van je tijd veel voordelen oplevert. Maar het belangrijkste is dat jouw eeuwige geluk afhangt van hoe je je tijd in dit leven gebruikt. Daarom is de tijd zo kostbaar. Het is bepalend voor je eeuwige bestemming.

Een ander aspect dat tijd kostbaar maakt, is dat je nooit zeker weet hoeveel tijd je nog hebt. Je weet dat de tijd kort is, maar je weet niet hoe kort. Het kan zijn dat je nog vele jaren hebt, of misschien maar een paar maanden, weken, dagen, of zelfs uren. Het is belangrijk om je tijd nu goed te gebruiken, omdat je niet weet hoeveel tijd je nog krijgt. Als je wist dat je nog maar weinig tijd had, zou je zuinig zijn op die tijd en het optimaal benutten. Daarom is de tijd kostbaar.

Een laatste reden waarom tijd kostbaar is, is dat het nooit meer terugkomt. Tijd die voorbij is, komt nooit meer terug. Je kunt andere dingen verliezen en weer terugkrijgen, maar tijd niet. Als je tijd hebt verloren, is die voor altijd weg. Het maakt niet uit hoeveel spijt je hebt, je kunt die verloren tijd niet terugkrijgen. Als je je hele leven verkeerd hebt gebruikt, is dat verloren tijd die je nooit meer kunt goedmaken. Daarom is tijd kostbaar.

Hoofdstuk 2 - De tijd die voorbij is

Denk nu eens na over de tijd die al voorbij is. Een groot deel van je leven heb je al geleefd. Die tijd is voorbij en komt nooit meer terug. Het is belangrijk om te overwegen hoe je die tijd hebt gebruikt. Heb je die tijd goed benut voor zaken die van eeuwig belang zijn, of heb je het verspild aan ijdele en nutteloze zaken? Hoeveel kostbare tijd heb je al verloren? Het is nodig om te treuren over die verloren tijd en jezelf voor te nemen om de overige tijd extra goed te benutten, want je hebt niet oneindig veel tijd over. Elke dag, elk uur en elke minuut telt.

Hoofdstuk 3 - Voorbeelden van tijdverspilling

Mensen realiseren zich vaak niet hoe kostbaar de tijd is en verspillen het aan nutteloze zaken. Er zijn verschillende groepen mensen die hiermee te maken hebben:

Mensen die hun tijd doorbrengen in ijdelheid en nutteloze activiteiten, zonder iets zinvols te doen voor henzelf of anderen. Sommigen verspillen hun tijd in cafés, anderen aan zinloos geklets.

Mensen die hun tijd doorbrengen met zondige activiteiten, wat nog erger is dan nutteloze tijdsbesteding. Ze brengen schade toe aan zichzelf en anderen, en hun eeuwige toestand wordt hierdoor alleen maar slechter.

Mensen die hun tijd uitsluitend besteden aan wereldse zaken en de zorg voor materiële rijkdom, terwijl ze hun ziel verwaarlozen. Deze mensen verspillen niet alleen hun tijd, maar zorgen ook voor een grote achterstand in het werk dat gedaan moet worden om zich voor te bereiden op de eeuwigheid.

Hoofdstuk 4 - Benut je tijd!

Het belang van de kostbaarheid van de tijd kan niet genoeg benadrukt worden. Ons leven en onze eeuwige bestemming hangen er immers van af. Elke seconde telt, en het is cruciaal om bewust te zijn van hoe we onze tijd besteden.

We moeten beseffen dat we God verantwoording schuldig zijn voor onze tijd. Hij heeft ons een beperkte tijd op aarde gegeven om een bepaald werk te verrichten, en aan het einde van onze dagen zullen we voor Hem rekenschap moeten afleggen. Net zoals een werknemer verantwoording moet afleggen aan zijn werkgever, zo moeten wij verantwoorden hoe we onze tijd hebben benut. Als we ons hiervan bewust zouden zijn, zouden we onze tijd anders gebruiken.

Denk eens na over hoeveel tijd we al hebben verloren. Het is noodzakelijk om te treuren over deze verspilde tijd, maar het is nog belangrijker om ons voor te nemen om onze overige tijd extra goed te benutten. Hoewel we misschien al een groot deel van ons leven hebben doorgebracht zonder aandacht voor onze ziel, moeten we niet ontmoedigd raken. We kunnen ons nu richten op het zoeken naar de zaligheid en onze overgebleven tijd wijselijk gebruiken.

De tijd die voorbij is, komt nooit meer terug. Het is als kostbaar goud dat we niet kunnen herwinnen. Daarom moeten we elke uur en elke minuut van onze tijd koesteren alsof het het meest waardevolle bezit is. Als we beseffen hoe kostbaar de tijd is op het moment dat ons levenseinde nadert, is het te laat om onze tijd nog goed te gebruiken. We moeten nu onze kostbare tijd benutten voor wat werkelijk van waarde is.

Denk ook aan degenen die op hun sterfbed beseffen hoe kostbaar de tijd is, maar het nu niet meer kunnen gebruiken. Evenzo moeten we denken aan degenen die in de hel zijn en nooit meer de mogelijkheid hebben om het eeuwige leven te verkrijgen. Zij zouden alles geven voor een klein stukje van de tijd die wij nu hebben. Dit besef zou ons moeten aansporen om onze tijd wijselijk te besteden.

Als we de kostbaarheid van onze tijd niet op de juiste manier beseffen, kan het ons tot onze ondergang leiden. We moeten niet wachten om de waarde van onze tijd te begrijpen door bittere ervaringen. In plaats daarvan moeten we onze ogen openen en onze kostbare tijd nu goed gebruiken. Laat deze woorden niet tevergeefs tot je komen, maar maak een weloverwogen keuze om je tijd te benutten voor datgene wat werkelijk van eeuwig belang is.

Hoofdstuk 5 - Adviezen om de tijd goed te gebruiken

Tot besluit wil ik je graag drie waardevolle adviezen meegeven:

1. Gebruik de tijd die je nu hebt zonder uitstel. Uitstel leidt tot verlies van kostbare tijd en toont aan dat je de waarde ervan niet beseft. Denk niet dat er in de toekomst wel meer geschikte momenten zullen zijn. Volg het voorbeeld van de psalmist die haast maakte om Gods geboden te gehoorzamen.

2. Hoewel alle tijd kostbaar is, zijn er momenten die nog waardevoller zijn. Let extra goed op het goed benutten van die momenten: a. De zondag is zo'n kostbare dag. Het kan van groot voordeel zijn voor je eeuwig welzijn. Besteed daarom extra aandacht aan de kerkdiensten op zondag, want dat zijn waardevolle uren! Verspil deze tijd niet door te slapen of afgeleid te zijn. Het is dwaas om niet alleen je gewone tijd maar ook de zondagse tijd te verspillen. b. De tijd van je jeugd is ook kostbaar! Maak goed gebruik van deze waardevolle dagen en jaren terwijl je nog jong bent. Laat ze niet nutteloos voorbijgaan. c. Een tijd waarin Gods Geest met je worstelt, is bijzonder kostbaar. Dan is de Heere dichtbij en is het een geschikte tijd om Hem te zoeken en aan te roepen. Grijp deze speciale gelegenheid aan, want het is een aangename tijd en een dag van zaligheid.

3. Besteed ook je vrije tijd goed. Velen hebben veel vrije tijd en iedereen heeft wel wat vrije momenten. Gebruik deze tijd nuttig, als je bereid bent om dat te doen. Denk aan je ziel en verspil deze gelegenheid niet aan dingen die je niet aan God kunt verantwoorden. Ontspanning is belangrijk om je geest en lichaam op te laden, maar zorg ervoor dat het niet de overhand neemt. Benut elke gelegenheid en gunstige situatie, zolang de tijd duurt, om goed te doen.

Denk eraan dat er een tijd komt waarin er geen tijd meer zal zijn. Laat deze gedachte je motiveren om je kostbare tijd zorgvuldig en wijselijk te benutten. Door bewust om te gaan met de kostbaarheid van de tijd, kun je een leven leiden dat van betekenis is en waardevol voor jezelf en anderen.

264