Waarin heeft God behagen?

Waarin heeft God behagen?

1. God schept behagen in eerlijke mensen. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar (1 Joh 1:7). In het licht wandelen betekent voor alles dat we niets voor God verbergen. We vertellen Hem alles, precies zoals het is. Ik ben ervan overtuigt dat de allereerste stap die ons dichter bij God brengt, eerlijkheid is. God heeft een afkeer van hen die niet oprecht zijn. Jezus predikte meer tegen hypocrisie dan tegen wat dan ook. God vraagt niet eerst dat we heilig zijn of volmaakt, maar allereerst eerlijk. Dat is het beginpunt van ware heiliging, en uit deze bron van eerlijkheid komt al het andere voort. En als er één ding voor ons is wat we allemaal kunnen doen, dan is het besluiten om eerlijk te zijn. Belijd daarom uw zonden direct aan God. Noem zondige gedachten niet langer bij mooie namen om ze te verontschuldigen. Zeg niet bijvoorbeeld: Ik bewonder alleen maar de schoonheid van Gods schepping als je eigenlijk met lust in je hart naar vrouwen kijkt. Noem boosheid niet langer zoiets als een ‘rechtvaardige opwelling’. Wij zullen nooit overwinning over zonden leren kennen als wij niet eerlijk worden. En noem nooit zonde een fout, omdat het bloed van Jezus u kan reinigen van elke zonde, maar nooit van uw fouten!!

Hij reinigt nimmer mensen die niet open en eerlijk zijn. Er is alleen hoop voor eerlijke mensen. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn (Spreuken 28:13). Waarom denkt u dat Jezus zei dat er meer hoop voor prostituees en dieven was om het Koninkrijk van God binnen te gaan dan voor de religieuze leiders (Matt. 21:31)? Omdat de prostituees en de dieven geen pretentie hebben heilig te zijn. Vele jonge mensen keren zich af van gemeenten en kerken omdat de gemeenteleden hen de indruk geven dat zij geen strijd kennen. Daarom denken de jongen mensen ‘dat heilige groepje mensen zal nooit ons probleem kunnen begrijpen’!

Als dat waar is van ons, zijn wij op dit punt niet gelijkvormig aan Christus, want Hij trok zondaars aan.

2. God heeft een behagen in de blijmoedige gever. Want God heeft een blijmoedige gever lief (2 Kor. 9:7). Dit is de reden dat God de mens een totale vrijheid heeft gegeven zowel voor als na zijn bekering , als na de vervulling met de Heilige Geest. Als we handelen zoals God doet, dan zullen we nimmer anderen proberen te beheersen of op anderen druk uitoefenen. We geven hen juist de vrijheid om anders te zijn dan wijzelf, andere gedachten te hebben dan wij die hebben en geestelijk te groeien in hun eigen tempo. Alle dwang van welk soort dan ook is uit de duivel. De Heilige Geest vervult mensen, terwijl de duivel mensen beheerst. Het verschil is dit: als de Heilige Geest iemand vervuld laat Hij de persoon nog steeds vrij om te doen wat hij verkiest. Maar als demonen mensen gaan beheersen, nemen ze mensen hun vrijheid af en beheersen hen. Eén vrucht van de Geest is zelfbeheersing (Gal. 5:22-23). Beheersing door een demon daarin tegen resulteert in een verlies van controle van de mens over zichzelf. We moeten ons goed beseffen dat elk werk wat we NIET blijmoedig, vreugdevol en geheel vrijwillig voor God doen, dode werken zijn. Elk werk dat we voor God doen om een salaris te verdienen of om een beloning is tevens ‘dode werken’. Elk geld aan God gegeven onder druk van anderen heeft geen enkele waarde voor God. God schept meer behagen in weinig werk gedaan in blijmoedigheid dan veel werk gedaan onder druk of om het eigen geweten te sussen.

3. God heeft een afkeer van alles wat de wereld groot noemt. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God (Lukas 16:15). De dingen die als groot beschouwt worden in de wereld hebben niet alleen geen enkele waarde in Gods ogen, maar God heeft er zelfs een afkeer van. Omdat God een afkeer heeft van al het werelds eerbetoon, moeten ook wij er een afkeer van hebben. Geld is iets wat iedereen op aarde als waardevol beschouwt.

God zegt echter dat een ieder die geld liefheeft en verlangt om rijk te worden vroeg of laat geconfronteerd wordt met de volgende achtvoudige gevolgen (1 Tim. 6:9-10):

(a) Vallen in verzoeking

(b) Vallen in een strik

(c) Vallen in dwaze begeerten

 (d) Vallen in schadelijke begeerten

 (e) Zinken weg in verderf

(f) Zinken weg in hun ondergang

(g) Doorsteken zichzelf met vele smarten

Ik heb dit keer op keer overal zien gebeuren met gelovigen. Een van de reden waarom het profetisch woord zo weinig gehoord wordt in ons land is omdat veel predikers geld liefhebben. Jezus zei dat de ware rijkdom (het profetisch woord is daar één van) zal nooit aan hen gegeven worden die niet getrouw zijn in de zaak van geld (Lukas 16:11). Daarom is er ook veel nietszeggende prediking in de gemeenten en kerken.

Houdt u van lezen? We hebben een webshop vol goede boeken!
 • $Array.title
  Basislessen Geestelijke Groei
  Auteur:Evangelist Arjan Baan
  Prijs:€ 14,95
 • $Array.title
  Gevaarlijke roeping
  Auteur:Paul David Tripp
  Prijs:€ 14,95
Webshop
264