Wat is Gods wil voor mijn leven?

Wat is Gods wil voor mijn leven?

Ik verlang ernaar om de weg te gaan, die de Heere mij wijst. Maar in concrete situaties vind ik het vaak moeilijk om te weten wat de wil van God is. Kun je dit wel zeker weten?

Herken je dit? Je belijdt van harte dat God alles bestuurt. Al geeft dat ook veel vragen. Zeker als je kijkt naar alle ellende in deze wereld en alle kronkels in je eigen leven. Maar toch wil je eraan vasthouden, omdat je gelooft dat dit naar het Woord van God is. Eer iets van mij begon te leven, was alles in Uw Boek geschreven (Psalm 139). Dat is tegelijk de troost van Zondag 1: zonder de wil van mijn hemelse Vader valt er geen haar van mijn hoofd! Maar hoe weet ik wat de Heere wil? Voor de grote lijnen is dit wel duidelijk, want Gods geboden zijn niet vaag. Maar nu heel concreet, want daar gaat het hier om. Wel of niet die studie gaan volgen? Ben ik geroepen om in Gods Koninkrijk te werken? Moet ik wel of niet naar die baan solliciteren? Op zulke momenten verlang je soms naar het zogenaamde briefje uit de hemel. Zeker als anderen daar stellig over spreken: ‘De Heere heeft me duidelijk gemaakt dat ik…’

Een paar handvatten om je koers te bepalen. De volgorde is daarbij erg belangrijk. Begin altijd bij 1, daarna 2, enzovoort. Een handvol makkelijk te onthouden punten: de Bijbel, het gebed, de omstandigheden, het advies van anderen en je innerlijke overtuiging.

Ten eerste dus de Bijbel. Niet als een encyclopedie, waar je na kan kijken met wie je moet gaan trouwen. Ook niet om met je ogen dicht open te slaan in de hoop een antwoord te krijgen. Maar een juiste keuze is nooit in strijd met Gods Woord. Dat eerst! Lees veel, regelmatig en op volgorde in de Bijbel. Het gaat erom dat je door de Bijbel God persoonlijk leert kennen. Je vader heeft je ook niet tot in alle details gezegd wat je doen moet en mag. Toch weet je vaak precies wat hij zou willen dat je doet. Gewoon, omdat je hem kent, omdat hij je vader is.

Ten tweede het gebed. Spreek al je vragen, twijfels en verlangens eenvoudig uit. Tijdens het gebed merk je soms dat je om een bepaald iets niet kan of mag bidden. Draag in je gebed vooral geen oplossingen aan. Laat dat aan de Heere over. Bid zonder ophouden en niet alleen bij belangrijke beslissingen. De Heere wil je vaak zien en horen. Als de verloren zoon een briefje had gestuurd met de vraag bij welke varkensboer hij had moeten gaan werken, had zijn vader maar één regel terug geschreven: Je bent mijn zoon, kom naar huis! Misschien is het uitblijven van een concreet antwoord toch een antwoord: Geef Mij eerst je hart, kom naar huis!

Ten derde de omstandigheden. De Heere sluit soms deuren om ze op een andere plaats te openen. Spurgeon ging zo ver dat hij ervan uitging dat mannen met een zachte stem (er was nog geen geluidsinstallatie) geen dominee moesten worden. Nogmaals: de volgorde is erg belangrijk, begin niet bij de omstandigheden. Misschien deed Jona dat wel. Hij moest van de Heere naar Ninevé, maar ging de andere kant op. Alle omstandigheden werkten mee: er lag een schip gereed, er was plaats aan boord en hij mocht mee. Prachtig allemaal, maar hij had zich gewoon aan het Woord van de Heere moeten houden.

Ten vierde het advies van anderen. Zeker bij belangrijke beslissingen is dit belangrijk. Niet als doorslaggevend argument. Wijze en godvruchtige mensen kunnen elkaar tegenspreken. En zelfs een kind van God kan onbijbelse adviezen geven (1 Kon. 13:11 vv.). Toch kan het, mits je de goede volgorde aanhoudt, helpen om goede raad ter harte te nemen. Ten vijfde je innerlijke overtuiging. Voor chronische twijfelaars is dit een moeilijk punt. Maar áls er innerlijke overtuiging is, wacht dan niet te lang en begin niet telkens weer van voor af aan. Anderzijds: ga, zeker bij belangrijke beslissingen, niet overhaast te werk. Als alles van binnen ‘nee’ roept, begin dan nog eens bij het eerste punt. Met deze paar handvatten is niet alles in één keer opgelost. Het is niet meer dan een hulpmiddel. Met wel dit perspectief, dat de Heere er niet op uit is om je te laten verdwalen. Integendeel, Hij wil je leiden in het rechte spoor. Soms lijkt dat via een omweg te gaan, maar dan toch: mijn Jezus geleidt mij, door d’ aardse woestijn... Een goede reis!

264