Wees gefocussed op God en niet op jezelf

Wees gefocussed op God en niet op jezelf

Er waren twee bomen in de hof van Eden - deze 2 bomen vertegenwoordigden twee manieren van leven. De boom van het leven symboliseerde een leven met God in het midden - waar God het centrum zou zijn bij elke beslissing die door de mens gemaakt zou worden. De boom van kennis van goed en kwaad daarentegen, symboliseerd een leven waarin het 'eigen ik' het centrum zou zijn. Waar de mens zou leven zonder raadpleging van God en zelf zou vaststellen wat goed was en wat slecht was. God zond Adam en Eva in die hof en vertelde hen, als het ware "Je kunt nu kiezen op welke van de twee manieren je wilt leven". En we weten allemaal wat Adam koos. Hij koos voor een leven gefocussed op zichzelf. Alle ellende, verdriet, moorden en alle andere afschuwelijke dingen die we zien in de wereld om ons heen, zijn te wijten aan de mens die besloten heeft om zelf te kiezen wat goed en wat kwaad is. Hij wil niet dat God hem dat vertelt. En dat is ook de reden voor elk ongelukkig huwelijk - zelfs onder christenen. Vele vele christenen leven met hun 'eigen ik' als het centrum van hun leven - en ze oogsten wat ze zaaien. Toen God Adam schiep, wilde Hij hem laten heersen over de aarde. Adam werd geschapen om een koning te zijn; niet een slaaf. En God wilde dat Eva een koningin naast Adam zou zijn. Maar wat zien we vandaag? Mannen en vrouwen zijn overal slaven - slaven van hun passies en de vergankelijke dingen van de aarde. Toen God deze aarde schiep, maakte Hij alles mooi. De verboden boom was ook mooi. Toen Adam en Eva voor die boom stonden, moesten ze een keuze maken: Zouden ze kiezen voor de mooie dingen die God geschapen had, of zouden ze kiezen voor God Zelf? Dat is de keuze die wij allemaal elke dag moeten te maken. Als ons leven is gecentreerd rond ons 'eigen ik', zullen we streven naar Gods aardse gaven (de dingen die Hij heeft geschapen) en niet naar God Zelf. Het merendeel van de ruzies die plaatsvindt in woningen gaan over aardse zaken. Dergelijke ruzies ontstaan, omdat de man en de vrouw kiezen voor het geschapene in plaats van voor God Zelf - en ze oogsten de gevolgen van hun keuzen. Zij zaaien op de akker van het vlees, zodat ze verderf oogsten. De mens wordt een slaaf, wanneer hij de schepping (de geschapen dingen) verkiest boven zijn Schepper. Jezus kwam om ons te bevrijden van deze slavernij. De mens is vandaag de dag een slaaf van de macht van het geld, van buitenechtelijk seksueel genot, van de meningen van anderen en van vele andere dingen. De mens is niet vrij. God schiep hem om te zijn als de adelaar die hoog in de lucht vlucht. Maar overal vinden we de mens geketend, niet in staat om zijn slechte humeur te bedwingen, niet in staat om zijn tong onder controle te houden, niet in staat om zijn wellustige ogen de baas te zijn. Jezus kwam; niet alleen om te sterven voor onze zonden, maar ook om ons te bevrijden van deze slavernij. De Bijbel zegt dat God Licht is en dat God Liefde is. Gods liefde is Zijn Licht. In een donkere kamer, verdrijft de kracht van het licht de duisternis. Zo is Gods kracht ook. Een leven zonder Gods kracht, zonder Zijn liefde, zal alleen duisternis zijn. Ons hele leven op aarde is een periode van testen en beproevingen, om ons voor te bereiden op een Koninkrijk in de eeuwigheid, waar alles wordt geregeerd door de wet van de liefde. Elke situatie en omstandigheid die God ons nu geeft is dus door Hem ontworpen om ons te testen op een bepaald terrein in ons leven - of we steeds zullen leven door de wet van de liefde. En dat is de reden waarom God zo veel beproevingen en moeilijkheden in ons leven toestaat. God is almachtig en Hij zou het leven op aarde zodanig hebben kunnen maken, dat we nooit met beproevingen te maken zouden hebben. Maar God in Zijn grote wijsheid heeft beproevingen verordend als een middel waardoor wij leren lief te hebben. Als we onze zelfzucht overwinnen en beslissen dat alleen liefde ons leven zal leiden, zal God in staat zijn om ons voor te bereiden om heersers te zijn in Zijn komende Koninkrijk. We moeten daar nu over denken, want anders ontdekken we in de eeuwigheid dat we de kansen die God ons gaf op aarde, gemist hebben - en nooit geleerd hebben wat we hadden moeten leren.
264