Zes regels m.b.t. onze tong

Zes regels m.b.t. onze tong

De zes regels van John Wesley Negatief praten over anderen werd door de eerste Methodisten als één van de grootste zonden beschouwd.

Deze zes regels, richtlijnen bewijzen dat:

1. Wij zullen niet luisteren of onderzoek doen naar iets verkeerds betreffende iemand anders.

2. Indien wij iets verkeerds van iemand horen, zullen wij het niet geloven.

3. Wij moeten wat wij toch gehoord hebben zo gauw mogelijk uitpraten, door te spreken met of schrijven naar de persoon in kwestie.

4. Zolang wij dat niet gedaan hebben, zullen wij geen woord hierover schrijven of spreken met een derde.

5. Wij moeten zelfs, nadat wij dit gedaan hebben, er niet over spreken.

6. Wij zullen geen enkele uitzondering maken op deze regel, tenzij ons geweten ons verplicht dat te doen.

264