De boodschap op Keswick conferenties

De boodschap op Keswick conferenties

De boodschap van de Keswick Convention is helder en duidelijk. In de beginperiode van de Keswick-beweging hadden de samenkomsten het karakter om onderwijs te geven vanuit de zondigheid van de zonde, de nederlagen van gelovigen, de krachteloosheid van het leven en het gebrek aan getuigenis, tot wat Christus heeft voorzien tot heiliging, toewijding, een met de Geest vervuld leven met kracht tot getuigenis.

Geen samenkomst kan een authentieke Keswick-samenkomst genoemd worden als het thema niet naar de volgorde van de thematiek van Keswick wordt uiteengezet. Deze volgorde is vijfvoudig. Zij kan in onderdelen van maandag tot vrijdag in een grotere samenkomst, of in een verband van vijf sessies in kleinere en kortere bijeenkomsten worden aangehouden. In ieder geval zal de vijfvoudige volgorde nauwkeurig worden vastgehouden.

De boodschap van Keswick wordt op de volgende wijze ontvouwd:

  1. Eerste sessie of dag: Het probleem van de inwonende zonde in het leven van de christen wordt behandeld. Er moet sprake zijn van een loslaten van de zonde om in het christelijke leven te kunnen voortgaan. In deze sessie wordt de christen geconfronteerd met onbeleden zonde in zijn leven. Hij zoekt reiniging daarvan door de werking van de Heilige Geest, als Hij de kracht van het kruis van Christus toepast aan het menselijke hart.
  2. Tweede sessie of dag: De nadruk valt op de reiniging. Een christen moet rein zijn om met de Heilige Geest vervuld te worden. Deze sessie daagt christenen uit om hun geestelijke woning op orde te maken.
  3. Derde sessie of dag: De reiniging en vergeving moeten gevolgd worden door een absolute overgave aan de Heere Jezus Christus. Een volledige overgave is de weg naar de volheid van het leven.
  4. Vierde sessie of dag: De nadruk wordt gelegd op het met de Geest vervulde leven. Het leven dat rein is en zich heeft overgegeven kan nu door de Heilige Geest vervuld (beheerst) worden. Deze sessie handelt over de principes van de vrijheid van de Geest in het leven van een christen.
  5. Vijfde sessie en dag: De nadruk van deze sessie valt op de christelijke dienst en bediening. Een christen die rein is, zich heeft overgegeven en vervuld is met de Geest behoort nu actief de Heere te dienen. Deze dienst behoort een dienst te zijn in de kracht van de Heilige Geest.
265