Een hartenkreet van opwekking aan predikanten

Een hartenkreet van opwekking aan predikanten

Leest u onderstaand tekstgedeelte uit Ezechiël 36:24-27!

Ik houd van deze passage. Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen. Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.

Ziet u een patroon in dit tekstgedeelte? Redding is in al haar facetten het werk van God; daarin komt de heerlijkheid van Christus openbaar. Daarom moeten wij de redding met grote behoedzaamheid en zorgvuldigheid preken, omdat het alles volledig van Hem afkomstig is en het draait om Zijn grote Naam. Opdat Zijn Naam groot zal zijn in de landen.

Wanneer u als predikant niet langer de noodzaak van wedergeboorte in uw prediking brengt, dan brengt u niets. Niets! God zegt: '...en zal u uit al de landen vergaderen.' Scheiding. Scheiding. 'Ik wil u daaruit halen en Ik zal dat doen met een krachtige hand.' Wanneer er in uw leven niets van een scheiding is te bespeuren, wanneer er geen veranderingen op uw levenspad zijn, dan bent u nog dood.

U zegt als predikant: "Ja maar... broeder Paul... wanneer ik dat zeg, dan zullen ze mij vermoorden." Laat dat dan gebeuren! "Ja maar... 'Ik zal mijn huis verliezen'." Verlies dan je huis! "Ja maar... 'Het zal me veel schade berokkenen'." Maak dan je kostenplaatje op! Maar kom me niet met zulke excuses aan. Hoeveel calvinisten hebben we? En hoeveel mannen hebben een goede theologie, maar zijn te lafhartig om dat te prediken? "Omdat ik dan zwaar in de problemen kom." Wat verwacht u anders als u dat zult doen? Een ieder, die vóór ons dat gepredikt heeft, heeft bloed vergoten. U preekt tegen een voornamelijk onwedergeboren kerkelijk publiek. Verwacht u dan niet in de problemen te komen? Maar hoe kan uw publiek veranderen zonder dat u verdraagzaam bent en de problemen ondergaat?

Verscheidene jaren geleden preekte ik op een niet al te kleine school en een echte opwekking brak uit, zo vertelden ze me. Het werd me niet toegestaan om weer eens terug te komen in die school. Sommigen vroegen me hierover. Ze zeiden: "Ik snap er niets van." Ik zei: "Dit is wat u goed moet begrijpen. Men is te beschaafd om een opwekking te willen. Men is daar veel te fatsoenlijk voor. Men wil dat alles prettig en schoon is en men wil helemaal geen opwekking, want wanneer een opwekking komt, dan scheurt alles open, inclusief wijzelf..."

Het ergste wat ooit kan gebeuren, is dat een predikant beschaafd wordt. Het is waardeloos. Waardeloos. Eén ding vond ik zeer opmerkelijk bij Leonard Ravenhill en ik verkies één Leonard Ravenhill boven twintig dode calvinisten. Wat ik zag bij Leonard Ravenhill was dit: hij was gevaarlijk! Hij was gevaarlijk! We zijn mannen van liefde, mannen met handdoeken, mannen die tranen schreien, mannen die uitdelen, maar we zijn te bang als het om de Waarheid gaat...

Verwacht u echt onbeschadigd en ongedeerd te blijven? Zonder één enkel schrammetje? Lees dan Howell Harris, Daniël Rowlands, George Whitefield, de beide Wesleys, Jonathan Edwards. Kijk wat het hen kostte. En het gaat om dezelfde zaak in hun dagen als in onze dagen. Ziet u dat? Wat gebeurde er? Ik zal u wel vertellen wat er gebeurde. Als je als kind gedoopt was, dan zat je in de kerk. Zelfs als je niet wedergeboren was, zat je in de kerk. Je zat in de kerk. Waarom? Omdat je de één of andere door mensen bedachte, bijgelovige zaak onderging. 't Is dat we niet de kinderdoop hebben, maar wij hebben dat dwaze, bijgelovige gebed aan het eind van een Roomse weg dat meer mensen naar de hel stuurt dan ieder bordeel in dit land (Paul Washer bedoelt hier het bidden van een zondaarsgebed, waarna mensen denken dat het voor de rest van hun leven all-right is, red). Het is waar. Het is waar. Het is waar.

Paul Washer  

265