Geen politiek correct gebed

Geen politiek correct gebed

In 1998 kreeg een dominee genaamd Joe Wright, het verzoek om de nieuwe zittingsperiode van de senaat van Kansas te openen met gebed. In plaats van het politiek correcte gebed. dat iedereen verwachtte, bad hij vurig dat het land tot inkeer mocht komen. Sommige senaatsleden waren zo verbolgen dat ze tijdens het gebed wegliepen.

Hier volgt het gebed in zijn geheel:

'Hemelse Vader, wij zoeken vandaag uw aangezicht om vergeving en leiding te vragen. We weten dat uw Woord zegt "Wee hun die het kwade goed noemen", maar dat is precies wat we gedaan hebben

We zijn ons geestelijk evenwicht kwijt en hebben onze waarden omgedraaid; dat belijden we.

We hebben de absolute waarheid van uw Woord belachelijk gemaakt en noemden het pluralisme.

We hebben andere goden aanbeden en noemden het multiculturalisme.

We hebben perversie goedgekeurd en noemden het een alternatieve levensstijl.

We hebben de armen uitgebuit en noemden het de loterij.

We hebben de behoeftigen genegeerd en noemden het zelfbehoud.

We hebben luiheid beloond en noemden het de bijstand.

We hebben onze ongeborenen gedood en noemden het een vrije keuze.

We hebben voorstanders van abortus doodgeschoten en noemden het gerechtvaardigd.

We hebben verzuimd onze kinderen te tuchtigen en noemden het bouwen aan hun eigenwaarde.

We hebben macht misbruikt en noemden het politieke gewiekstheid.

We hebben het bezit van onze naaste begeerd en noemden het ambitie.

We hebben de lucht vervuild met godslastering en pornografie en noemden het vrijheid van meningsuiting.

We hebben de aloude waarden van onze voorvaderen belachelijk gemaakt en noemden het verlichting.

Beproef ons, o God, en doorgrond ons hart vandaag. reinig ons van alle zonde en maak ons vrij. Leid en zegen deze mannen en vrouwen die hier zitten in opdracht van de bevolking van Kansas, en die U hebt aangesteld om deze prachtige staat te besturen. Schenk hun de wijsheid om te regeren; mogen hun beslissingen ons in het centrum van uw wil brengen.

Dat vraag ik in de naam van uw Zoon, de levende Verlosser, Jezus Christus.

Amen.'

265