Is jy gewillig om deur God gebruik te word? (SA)

Is jy gewillig om deur God gebruik te word? (SA)

265