Valse opwekking

Valse opwekking

Jezus en zijn discipelen waarschuwden herhaaldelijk dat de laatste dagen gekenmerkt zouden worden door misleiding en valse profeten (Matteüs 24:3-5, 11, 24; 1 Timoteüs 4:1). De afgelopen decennia hebben we veel met hen te maken gehad. Waarom zijn miljoenen christenen misleid door deze valse profeten en valse 'opwekkingen'? En waarom vallen zoveel predikers ten prooi aan immoraliteit en hebzucht? Hier zijn enkele belangrijke oorzaken:

  1. De meeste christenen zijn zich vandaag de dag niet bewust van wat het Nieuwe Testament leert, omdat ze het niet zorgvuldig hebben bestudeerd. Hierdoor is de leer van hun leiders vaak niet in overeenstemming met het Nieuwe Testament.
  2. Voor velen zijn wonderen en bovennatuurlijke gebeurtenissen belangrijker dan hun karakter en geestelijk leven.
  3. Materiële rijkdom wordt steeds belangrijker dan geestelijke rijkdom.
  4. Ze zijn niet in staat onderscheid te maken tussen echte leiding van de Heilige Geest en psychologische manipulatie.
  5. Ze kunnen geen onderscheid maken tussen psychosomatische genezing en bovennatuurlijke genezing in Jezus' naam.
  6. Emotionele opwinding en vreemde fysieke verschijnselen worden belangrijker geacht dan innerlijke vreugde in de Heer.
  7. Voor sommige leiders is hun boodschap belangrijker dan hun persoonlijke wandel met God.
  8. De goedkeuring van mensen wordt vaak belangrijker geacht dan de goedkeuring van God.
  9. Het aantal mensen dat bijeenkomsten bezoekt wordt soms belangrijker geacht dan de mensen die zich volledig aan Christus overgeven.
  10. Het bouwen van een persoonlijk koninkrijk en financieel imperium krijgt soms meer aandacht dan het bouwen van een plaatselijke kerk en dienstbaarheid daaraan.

Dit alles gaat tegen wat Jezus ons leerde in. Het tegenovergestelde van Christus is de 'anti-Christ' in het Nieuwe Testament. Als christenen dit niet duidelijk zien, kunnen zij gemakkelijk misleid worden door valse tekenen en wonderen (2 Tessalonicenzen 3:10). Daarom is het van cruciaal belang om geleid te worden door de Geest van Christus, zoals Hij ons heeft onderwezen.

Een parafrase van Jezus' woorden in Matteüs 7:13-27 waarschuwt ons om de juiste weg te kiezen en te bouwen op een stevig fundament. We moeten ons richten op de Bergrede en deze voortdurend preken, levend naar het nieuwe verbond, niet het oude. Er zijn duidelijke verschillen tussen de twee verbonden, en we moeten het nieuwe verbond verkondigen.

Als predikers in zonde vallen, moeten ze zich verantwoorden zoals in het Oude Testament, maar we moeten beseffen dat het Oude Testament geen voorbeeld is voor deze tijd van genade. We hebben veel meer in deze tijd, en veel zal van ons worden geëist. Onze veiligheid ligt in het opvolgen van het Nieuwe Testament en het ontvangen van goddelijke leiding.

We moeten leren van de fouten van anderen en ons richten op de Heer, waar we goddelijke openbaring zullen ontvangen. Als we nederig zijn en de waarheid over onszelf liefhebben, zal God ons beschermen tegen misleiding. Amen.

265