Wat is opwekking; en wat zijn de gevolgen?

Wat is opwekking; en wat zijn de gevolgen?

Opwekking en de gevolgen

Uitspraken van enkele personen over de inhoud van herleving:

 • "Opwekking is het herontwaken van het leven van gelovigen in de kerk. (Niet van ongeredde zondaren, aangezien zij dood zijn in zonden en misdaden). Opwekking kan alleen plaatsvinden waar leven is. Het is nodig dat dit leven weer aangevuurd wordt." - Campbell Morgan
 • "Opwekking is een tijd van verfrissing van de tegenwoordigheid van de Heere." - Ds. Hughes
 • "Opwekking is een gemeenschap doordrenkt met God." - D. Campbell
 • "Opwekking is de instroming van Goddelijk leven in een lichaam dat in dreigend gevaar is om een lijk te worden." - Ds. Panton
 • "Opwekking is Gods soevereine daad om in Zijn grote genade de sluizen van de hemel te openen en Zijn kinderen rijkelijk te zegenen, zodat zij als levend water naar de ongelovigen kunnen vloeien." - Ds. du Toit
 • "Opwekking is niets anders dan dat het leven van de Heere Jezus in ons hart is uitgestort. Zijn overwinningsleven zal ons vervullen en door ons overvloeien naar anderen." - Roy Hession
 • "Een opwekking is niets anders dan een nieuw begin in gehoorzaamheid aan God." - C.G. Finney

De volgende kenmerken keren bij een opwekking terug:

 • Mensen komen onder de indruk van de grootheid en heiligheid van God.
 • Diep besef van persoonlijke schuld, zonden en onwaardigheid.
 • Belijdenis van zonden en het weer goed maken met iedereen die door mij in het verleden benadeeld is.
 • Ten gevolge van de vergeving der zonden een intense vreugde bij hen die verlost zijn uit de diepste vertwijfeling.
 • Een diep verlangen naar een hoger niveau van heiligheid.
 • Een voortdurend besef van de tegenwoordigheid van God.
 • Een diep en aanhoudend gebedsleven.
 • Een nieuw inzicht in de rijkdom van de Schrift.
 • Liefde en eensgezindheid onder de kinderen van God.
 • Hartgrondige bekeringen en toewijding van grote aantallen mensen.
 • Een brandende ijver voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk.
 • Een grote betrokkenheid bij evangelisatie- en zendingswerk.
265