Bewogenheid

Bewogenheid

"Het is de rechtvaardige een blijdschap recht te doen; maar voor de werkers der ongerechtigheid is het verschrikking." Spreuken 21:15

Wie is de rechtvaardige? De rechtvaardige is iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Wanneer ben jij rechtvaardig in Gods ogen? Je bent voor God rechtvaardig als je Christus hebt mogen leren kennen als jouw Borg en Zaligmaker. Mijn vraag is: Heb je Christus al leren kennen? Mag je weten dat Hij ook voor jou persoonlijk aan het kruis is gestorven? Voor al jouw zonden en hemelhoge schuld! Wat een verwondering geeft dat, als je dat voor het eerst of opnieuw mag ondervinden. Wat een blijdschap als je mag ervaren dat je leven met de Heere God in orde is. Te mogen weten dat de Heere Jezus voor jou de grote kloof heeft overbrugd tussen de heilige God en jou, zondig mens.

Als jij dit mag weten in je persoonlijk leven, dan ga je als de barmhartige Samaritaan ook 'recht doen' aan de mensen om je heen. Het grootste voorrecht is dat je anderen over het Evangelie mag vertellen. Je wordt bewogen met zielen om je heen. Bewogen met de zielen thuis in het gezin en in de familie. Bewogen met je vrienden en vriendinnen in de klas. Bewogen met je collega's op het werk. Je kan niet meer zwijgen over Gods opzoekende zondaarsliefde voor een verloren wereld. De rechtvaardige, de gelovige, die deze blijde Boodschap mag doorgeven, zal ook daarin zelf blijdschap ervaren. Wat ligt er een vreugde in het doorgeven van het Evangelie aan anderen! Maar voor de ongelovigen, de werkers der ongerechtigheid, is dit een grote verschrikking. Die kennen de blijdschap van het geloof geenszins. Die kennen ook de schrik van de Heere niet om mensen tot het geloof te bewegen. Nee, die vinden het een verschrikking om anderen te vertellen van die Ene Weg tot behoud.

Misschien is het jouw verlangen daarentegen om in je familie, op school of op het werk juist wel te praten over de Heere Jezus, maar weet je niet hoe dat moet. Bid dan iedere morgen of de Heere je woorden wilt geven, want Hij heeft beloofd dat Hij de woorden zal geven (Mark. 13:1). Mag jij een bewogen getuige van Jezus zijn? Dat is nodig in 2005. Geen gemaakte bewogenheid, maar Gods bewogenheid die door jou heen stroomt.

Lezen: Lukas 10:25-37 Evangelist Arjan Baan

290