De tong

"Die zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel van benauwdheden." Spreuken 21:23

Op verschillende manieren kan jij je tong verkeerd gebruiken. Roddelen en slecht spreken over vrienden of over mensen in de gemeente. Bluffen over jezelf. Bepaalde zaken overdrijven. Klagen over de leraren op school. Liegen of een grote mond opzetten tegen je ouders. Ja, jij kan zelfs je tong gebruiken om God te vloeken. Wat aangrijpend!

Wanneer jij je tong niet juist hebt gebruikt, dan voel jij je daarna vaak "benauwd". Je hebt de waarheid niet gesproken. Je hebt de ander een 'hak gezet'. Je hebt jouw naaste pijn gedaan. Of wanneer je vloekte, dan wist je dat je de Heere God verdriet aandeed. Het gevolg van het verkeerd gebruik van jouw tong is een benauwde ziel, een benauwd geweten.

Jakobus 3 vertelt jou en mij dat de tong een klein stukje vlees in onze mond is dat bij misbruik geweldig grote schade aanricht. Zoals een brandende lucifer een grote bosbrand kan veroorzaken, zo kan misbruik van jouw tong een geweldig grote verwoesting teweegbrengen; aan anderen, maar ook aan jezelf. De goddeloosheid van de tong komt regelrecht uit de hel (vs. 6). Satan gebruikt de tong om onder mensen verdeeldheid te zaaien en hen tegen elkaar op te hitsen. Ruzies worden erdoor veroorzaakt. Gezinnen, families en kerken worden erdoor uit elkaar gescheurd.

Besef daarom elke dag dat jij eenmaal rekenschap af zal moeten leggen van alles wat via jouw tong uit jouw mond is gegleden. Op de oordeelsdag worden de boeken geopend. Al jouw gedachten, woorden en werken zullen terugkomen alsof ze op video waren opgenomen. De Heere Jezus heeft gezegd: "Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel (zinloos) woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde zullen rekenschap geven in de dag van het oordeel" (MatteĆ¼s 12:36).

Vlucht tot de Heere en belijdt heel concreet in je gebed de zonden van je tong. Laat je tong dagelijks gedoopt worden in Christus' bloed. Hij kan alleen wijsheid en kracht geven om je tong te beheersen. Maar vraag ook vergeving aan hen die jij pijn of verdriet hebt aangedaan omdat jij je tong niet in toom kon houden. De Heere ziet vanuit de hemel of je dit ook in praktijk brengt.

Lezen: Jakobus 3:1-12 Evangelist Arjan Baan

290