Grenzen verleggen

Grenzen verleggen

"Zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben." Spreuken 22:28

Deze spreuk waarschuwt tegen het verleggen van grensstenen tussen eigenaren van verschillende akkers. Aloude grenzen die ouders en grootouders vaststelden, mogen niet verlegd worden. Dit werd al in Mozes' tijd verboden (Deut. 19:14). Dit was zonde, omdat iemand zodoende op een oneerlijke manier zichzelf land toe-eigende, ten koste van de ander. We zouden vandaag zeggen: Dat is iemand die zijn ellebogen gebruikt om zich ten koste van een ander een betere plaats binnen de klas, op het werk of in de wereld te verschaffen. Dat is gemeen en daarom oneerlijk. Daar wil de Heere Zijn zegen niet over geven! Alleen wie oprecht wandelt, zal behouden worden (Spr. 28:18).

Deze spreuk bevat ook nog een andere les. De les van het grensverleggend bezig zijn. In de Bijbel staan duidelijke geestelijke grenspalen beschreven, en toch wijken we zelfs in de kerk daarvan af. In Lukas 16:13 staat: "Een huisknecht kan geen twee heren dienen. Gij kunt God niet dienen en de Mammon." Dit is duidelijke taal. Er is geen grijze middenweg! De Heere vraagt een hart dat Hem volkomen dient. Een hart dat tot in alle details de Heere toegewijd wil zijn.

En weet je wat nu grensverleggend is? Dat je denkt dat het allemaal wel gemakkelijker kan. Zo krap komt het toch ook niet? Stapje voor stapje ga je grenzen verleggen. Je wordt wereldgelijkvormig. Misschien wel op het gebied van muziek, kleding, uiterlijke verzorging of uitgaansleven. En misschien heb je wel grenzen verlegd in je verkeringstijd! Je denkt: Wat maakt het uit, iedereen doet het toch?

Door grenzen te verleggen, word je een halfslachtig christen. Maar je klaagt wel over het feit dat je gebeden door de Heere niet verhoord worden. Luister eens: "Je bidt, en je ontvangt niet, omdat je verkeerd bidt, omdat jij in de zonden doorleeft" (Jakobus 4:3). Er is een weg terug. Zie op die ene paal die 2000 jaar geleden in deze wereld heeft gestaan: Het kruis van Golgotha. Denk na over het bittere lijden en sterven van de Heere Jezus, om jouw zonden! Belijd heel concreet je zonden voor de Heere (1 Joh. 1:9) en stop ermee. Je zal dan barmhartigheid verkrijgen (Spr. 28:13).

Lezen: Jakobus 4:2-8 Evangelist Arjan Baan

290