Groepsgedrag

Groepsgedrag

"Vergezelschap u niet met een driftige, en ga niet om met een zeer grimmig man; opdat gij zijn paden niet leert, en een strik over uw ziel haalt." Spreuken 22:24-25

Er zei eens een predikant tegen een groep ouders: "Geef mij een week uw kinderen mee, en ik zal u vertellen wie u bent." Dit is een uitspraak waar een kern van waarheid in ligt. Deze predikant veronderstelt een verband tussen het gedrag van de ouders en de kinderen. Ouders beïnvloeden hun kinderen door middel van hun woorden, daden en gedrag. Is vader of moeder vaak driftig, dan is de kans groot dat het kind ook driftig wordt. Heeft vader een grote, onverschillige mond tegen vrouw en kinderen; de kinderen zullen het ook hebben tegen hun ouders. Gaan de ouders niet trouw naar de kerk, dan doen de kinderen dat ook niet. Kortom: binnen een gezin of gezelschap beïnvloedt men elkaar wederzijds. Luidde een gezegde niet: "waar je mee omgaat, word je mee besmet"?

Het is dus ook niet onverschillig in welke vriendenkring je verkeert. Wanneer vrienden van jou verzot zijn op voetbal, dan is de kans groot dat jij je daar ook in gaat verdiepen. Doen zij vuile praat, dan ga jij ook meedoen. Wanneer jouw vriendinnen popmuziek luisteren, dan ga jij ook luisteren. Je wilt er immers bij horen. Je wil niet buiten de groep vallen, want dan hoor je er niet meer bij. Dat noemen we groepsgedrag. We volgen vaak ongemerkt een bepaalde groep en gaan ons conformeren aan het gedrag van zo'n groep, die vaak werelds is.

Lieve jeugd, onze tekst zegt dat je daarmee een strik over je ziel haalt. Waarom? Wel, je hebt omgang met vrienden die de Heere niet of oppervlakkig volgen. Dat kunnen ook kerkelijke jongeren zijn! Je raakt verstrikt in dit groepsgedrag van oppervlakkige vrienden, en het is bijna onmogelijk om hieruit los te komen. Het zal steeds moeilijker worden om de brede weg te verlaten en de smalle weg te gaan bewandelen.

Weet je wat nodig is in jouw leven? Dat je een vriend van de Heere Jezus wordt. Hij heeft Zelf gezegd: "Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied" (Joh. 15:14). Hij wil dus dat jij Hem gehoorzaamt. Als Hij je Vriend is, dan zal je uit Zijn hand nieuwe vrienden ontvangen, die je positief zullen beïnvloeden.

Lezen: 1 Johannes 2:15-18

Evangelist Arjan Baan

290