Heb jij een goede naam?

Heb jij een goede naam?

"De naam is uitgelezener dan grote rijkdom." Spreuken 22:1

Sta jij in een goed blaadje bij jouw leraar of directeur? Sta jij bekend als een aardig en vriendelijk persoon? Denken andere mensen positief over jou, als jouw naam genoemd zou worden? Je hebt een goede naam als je goed bekendstaat. Maar dat staat niet in de tekst. Het gaat hier om jouw karakter. Dat wat jij "in het donker bent". Wie ben jij als niemand je ziet behalve jijzelf? Wie ben jij als je ouders je niet zien? Wie ben jij onder je vrienden? Wie ben jij op de slaapkamer? Wie ben jij achter de computer? Daarin ligt de waarde van jouw karakter. Dat geeft je een goede naam.

In de Bijbel heeft het woord "naam" vaak de betekenis van 'aard of natuur'. De engel zei tot Jozef in de droom: "Maria, uw vrouw zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Jezus; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden" (Matth. 1:21). De Zoon van God moest Jezus genoemd worden, omdat deze Naam Zijn aard en natuur verklaarde. Hij zou namelijk de Heiland zijn en de wereld verlossen van zonden.

Wanneer jij mensen tegenkomt met een slechte naam, dan is de kans groot dat jij er negatief door wordt beïnvloed. Langdurig contact met personen van 'slechte naam' zal tot gevolg hebben dat jij meegaat op hun slechte pad. Maar wanneer jij iemand ontmoet met een goede aard of natuur, dan gaat er vaak een positieve invloed van zo'n persoon uit. Iemand met een goede naam zal jouw leven verkwikken en verrijken. Je zult er positief door versterkt en beïnvloed worden. Daarom is een goede naam wenselijker dan grote rijkdom.

Welke naam zal jouw leven het meest positief kunnen beïnvloeden? Weet je welke naam dat is? Het is de naam Jezus. Veel omgang met Hem vernieuwt, verkwikt en verrijkt je leven. Van de naam Jezus gaat kracht uit. Vertrouw op deze Naam en je zult verlost worden van je zonden. De naam die mij het zoetst in de oren klinkt, is de Naam van Jezus. Waarom? Omdat deze Naam mij gered heeft en mij eeuwig een plaats in de hemel zal geven. Er is maar één Naam, onder de hemel gegeven, door Wie wij zalig kunnen worden (Hand. 4:12). Die ene Naam is Jezus. Hem liefhebben is daarom meer waard dan al de rijkdom van deze wereld.

Mattheüs 1:18-25 Evangelist Arjan Baan

290