Ongeloof is liegen

Ongeloof is liegen

"Een leugenachtig getuige zal vergaan." Spreuken 21:28

Satan wordt de vader van de leugen genoemd (Joh. 8:44). Satan is de leugenaar bij uitstek. Satans kracht ligt in de leugen. Hij spiegelt jou voortdurend schijngeluk van deze wereld voor, maar geeft je ook heel geraffineerd een verkeerd beeld van de Heere God. Wanneer je gezondigd hebt, fluistert hij jou in dat er voor jou geen vergeving meer is. "Zo'n zondaar als jij wil God niet redden," fluistert hij. "Andere jongeren leven immers veel keuriger dan jij." Door dit gefluister van Satan twijfel je aan de gewilligheid van Jezus om jouw zonden te vergeven. Je gelooft Gods Woord niet, waar staat dat de Heere God goddelozen 'om niet' (gratis) rechtvaardigt (Rom. 4:5). Je leeft in ongeloof voorbij aan de woorden: "Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was" (Luk. 19:10).

En wat doe jij? Jij leeft in bruut ongeloof door en luistert naar deze leugenaar uit de hel. Over de grote zonde van het ongeloof wordt vaak gemakkelijk gedacht, alsof het helemaal niet zo erg is. Maar de Bijbel is duidelijk over het ongeloof: "Wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God getuigd heeft van Zijn Zoon" (1 Joh. 5:10). Deze tekst is niet voor tweeerlei uitleg vatbaar. Het is een kwestie van geloof of ongeloof. Wie ongelovig blijft, maakt God tot een leugenaar.

Geloof jij dat God ook jou, zwarte zondaar of zondares, op dit moment welmenend nodigt tot de zaligheid? Geloof je dat niet, dan zeg je in feite: "God liegt." Of zelfs meer dan dat: God is een leugenaar, al Zijn spreken is niet waar. Wat afschuwelijk, je gelooft Satan wel, de grote misleider. O weet, dat de satan en de leugenachtige getuige samen zullen vergaan.

Ik hoop dat je zegt: "Hoe word ik verlost van mijn ongeloof?" Wel, leun en steun op Gods waarheid, op Christus zelf. Om de leugens van de duivel te verslaan, moet je hem verslaan met de waarheid, Gods Woord! De waarheid bevrijdt van het ongeloof. Zijn Woord is betrouwbaar (1 Tim. 1:15) en als je daarop vertrouwt hoef je niet bang te zijn dat je jezelf bedriegt.

Lezen: 1 Johannes 5:10-12 Evangelist Arjan Baan

290