Rein van hart

Rein van hart

"Die de reinheid des harten liefheeft, wiens lippen aangenaam zijn, diens vriend is de koning." Spreuken 22:11

Verlang jij ernaar om de Heere God te zien? Ja, natuurlijk wil ik dat, zeg je. Dat wil toch iedereen! Ja, maar weet je wie de Heere God alleen maar zullen zien? Alleen de reinen van hart (Matth. 5:8). De grote vraag aan jou is: "Heb jij al een rein hart? Ben je al gewassen in het dierbaar bloed van Christus?"

Onze tekst zegt dat de reine van hart een vriend van de Koning is. We worden van nature geboren met een onrein hart. En weet je wat de duivel wil? Hij wil jouw hart en leven alleen maar meer verontreinigen. Hij doet dit onder meer door middel van jouw oog- en oorpoort. Ja, de duivel is eropuit om jouw hele leven aan te sluiten op een open riool van zonden. Hij doet dat met maar één doel. Hij wil je op een doodlopend spoor brengen. Zoals een computer - zonder virusscanner - vastloopt door een virusbesmetting, zo wil de duivel ons geestelijk vast laten lopen.

Misschien voel jij je op dit moment wel smerig en onrein. Onrein, omdat je zoveel verkeerde zondige gedachten, woorden en daden bij jezelf ontdekt. Onrein, omdat je hele bestaan onrein is. Maar weet je wat nu een eeuwig wonder is? Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Joh. 1:7). Luister: 'alle' zonde! Vlucht daarom vandaag, voor het eerst of opnieuw, tot de Fontein van Christus' bloed. Want er is een Fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid (Zach. 13:1).

Laat je schoonwassen in Zijn rode bloed, dat gestort is aan Golgotha's kruis. Zijn vergoten bloed wijst namelijk op een 'volkomen' verzoening van al onze zonden. Want alleen door Jezus' bloed ben je rein in Gods ogen. Dan ben je geen vijand meer, maar een vriend van de Koning.

Belijd aan de voet van het kruis je onreine, zondige en vergooide leven. Want in deze weg zul je vergeving en reiniging van zonden ontvangen. Er staat immers in de Bijbel: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid" (1 Joh. 1:9). Dus je zult vergeving en reiniging ontvangen na oprechte en concrete schuldbelijdenis!

Lezen: 1 Johannes 1:5 – 2:2 Evangelist Arjan Baan

290