Splinter en balk

Splinter en balk

Onze tekst zegt dat de reine van hart een vriend van de Koning is. We worden van nature geboren met een onrein hart. En weet je wat de duivel wil? Hij wil jouw hart en leven alleen maar meer verontreinigen. Hij doet dit onder meer door middel van jouw oog- en oorpoort. Ja, de duivel is eropuit om jouw hele leven aan te sluiten op een open riool van zonden. Hij doet dat met maar één doel. Hij wil je op een doodlopend spoor brengen. Zoals een computer - zonder virusscanner - vastloopt door een virusbesmetting, zo wil de duivel ons geestelijk vast laten lopen.

Misschien voel jij je op dit moment wel smerig en onrein. Onrein, omdat je zoveel verkeerde zondige gedachten, woorden en daden bij jezelf ontdekt. Onrein, omdat je hele bestaan onrein is. Maar weet je wat nu een eeuwig wonder is? Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Joh. 1:7). Luister: 'alle' zonde! Vlucht daarom vandaag, voor het eerst of opnieuw, tot de Fontein van Christus' bloed. Want er is een Fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid (Zach. 13:1).

Laat je schoonwassen in Zijn rode bloed, dat gestort is aan Golgotha's kruis. Zijn vergoten bloed wijst namelijk op een 'volkomen' verzoening van al onze zonden. Want alleen door Jezus' bloed ben je rein in Gods ogen. Dan ben je geen vijand meer, maar een vriend van de Koning.

Belijd aan de voet van het kruis je onreine, zondige en vergooide leven. Want in deze weg zul je vergeving en reiniging van zonden ontvangen. Er staat immers in de Bijbel: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid" (1 Joh. 1:9). Dus je zult vergeving en reiniging ontvangen na oprechte en concrete schuldbelijdenis!

Lezen: 1 Johannes 1:5 – 2:2 Evangelist Arjan Baan

“Die goed van oog is, die zal gezegend worden; want hij heeft van zijn brood de armen gegeven.” Spreuken 22:9 Het bijbelgedeelte over de splinter en de balk ken jij vast wel. Je probeert een splintertje, een klein deeltje zaagsel, uit het oog van een ander te verwijderen, terwijl er een balk, een lang stuk hout in je eigen oog zit. Wanneer ik een balk in mijn eigen ogen heb, is het onmogelijk bij de ander de splinter uit zijn of haar oog te halen. Ik zie immers niets. Weet jij wat de Heere Jezus jou doormiddel van dit voorbeeld wil duidelijk maken? Wel, jij ziet vaak een splinter bij de ander. Je hebt snel een onbarmhartig oordeel over je ouders klaar. Je ziet fouten en gebreken bij je broer, zus, vriend of vriendin en daarom wordt je mogelijk boos of kwaad op hen. Maar weet je wat opmerkelijk is? Je ziet die grote balk in je eigen oog niet. Hierdoor ben je niet eerlijk. Je bent ongemeen hard en liefdeloos richting hen, maar blind voor je eigen fouten en gebreken. Maar besef je wel, dat wanneer jij telkens met je vinger naar hen wijst en zegt: “jouw schuld”, dat er drie vingers terugwijzen naar jou zelf? Wat een ontdekking, hé? Ik ben schijnheilig! Weet je wat voor jou nodig is? Dat je de balk eerst wegdoet uit je eigen oog. Jouw liefdeloze reactie is namelijk zonde. Vlucht daarom naar het kruis van de Heere Jezus en ontvang van Hem ogenzalf (Openb. 3:18). Laat je ogen door deze kostbare zalf reinigen en je houding tegenover anderen zal veranderen. Je zult veranderen van een kritisch en liefdeloos persoon in een vriendelijk en meelevend persoon. In plaats van een boos oog zal je van de Heere een goed oog ontvangen. Ja, je gaat je naasten met mededogen aanzien. Je zult zelfs oog krijgen voor de armen en zwakken om je heen. In die weg zal je zeker Gods zegen gaan mogen ervaren. Lezen: Mattheüs 7: 1-5 Evangelist Arjan Baan Haal spellingfouten uit deze tekst.

ChatGPT

"Die goed van oog is, die zal gezegend worden; want hij heeft van zijn brood de armen gegeven." Spreuken 22:9

Het bijbelgedeelte over de splinter en de balk ken jij vast wel. Je probeert een splintertje, een klein deeltje zaagsel, uit het oog van een ander te verwijderen, terwijl er een balk, een lang stuk hout, in je eigen oog zit. Wanneer ik een balk in mijn eigen ogen heb, is het onmogelijk bij de ander de splinter uit zijn of haar oog te halen. Ik zie immers niets.

Weet jij wat de Heere Jezus jou door middel van dit voorbeeld wil duidelijk maken? Wel, jij ziet vaak een splinter bij de ander. Je hebt snel een onbarmhartig oordeel over je ouders klaar. Je ziet fouten en gebreken bij je broer, zus, vriend of vriendin en daarom word je mogelijk boos of kwaad op hen. Maar weet je wat opmerkelijk is? Je ziet die grote balk in je eigen oog niet. Hierdoor ben je niet eerlijk. Je bent ongemeen hard en liefdeloos richting hen, maar blind voor je eigen fouten en gebreken.

Maar besef je wel, dat wanneer jij telkens met je vinger naar hen wijst en zegt: "jouw schuld", dat er drie vingers terugwijzen naar jou zelf? Wat een ontdekking, hè? Ik ben schijnheilig!

Weet je wat voor jou nodig is? Dat je de balk eerst wegdoet uit je eigen oog. Jouw liefdeloze reactie is namelijk zonde. Vlucht daarom naar het kruis van de Heere Jezus en ontvang van Hem ogenzalf (Openb. 3:18). Laat je ogen door deze kostbare zalf reinigen en je houding tegenover anderen zal veranderen. Je zult veranderen van een kritisch en liefdeloos persoon in een vriendelijk en meelevend persoon. In plaats van een boos oog zal je van de Heere een goed oog ontvangen. Ja, je gaat je naasten met mededogen aanzien. Je zult zelfs oog krijgen voor de armen en zwakken om je heen. In die weg zal je zeker Gods zegen gaan mogen ervaren.

Lezen: Mattheüs 7: 1-5 Evangelist Arjan Baan

290