Geestelijk wachthouden over anderen

Geestelijk wachthouden over anderen

Een geestelijk leider zal waken over de zielen in zijn kudde, omdat hij eens rekenschap voor een ieder van hen zal moeten afleggen aan God (Hebr. 13:17). Wat betekent het om "rekenschap af te leggen" voor de zielen van mensen? Het woordje wat in onze taal met rekenschap wordt vertaald is in het Grieks een boekhoudkundige term. Als men een balans opstelt en de inkomsten aan de ene zijde op 5000 euro komt en de uitgaven aan de andere zijde geven 4.999 euro aan, dan is er iets niet in orde. Het verschil hoeft maar 1 euro te zijn om de balans niet sluitend te doen zijn. Men zal rekenschap moeten geven van die ene euro omdat het opstellen van een balans exactheid vereist. Rekenschap afleggen aan God betekent dat een leider exact moet weten wat de geestelijke toestand van zijn kudde is. Hij zal deze zaak zeer ernstig moeten nemen, daar geestelijk leiderschap een ernstiger taak is dan het uitvoeren van een gecompliceerde operatie in een ziekenhuis. Levens staan op het spel - en dat voor de eeuwigheid. Een leider is verantwoordelijk voor de gelovigen in zijn gemeente. Hij kan ze niet geestelijk maken. Maar hij dient wel er alles aan te doen om de gelovigen in een levende relatie te brengen met de Heere. Zijn uiteindelijke doel moet zijn: "...opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus" (Kol. 1:28). Hij kan ze niet behoeden voor terugval, maar hij moet ze ernstig vermaand hebben voordat het zover komt.

Toen ik in de marine diende, werden de ploegendiensten op het schip "de wacht" genoemd.

Deze dienst duurde 4 uur, waarin één officier "wacht hield" en verantwoordelijk was voor alles wat er op het schip gebeurde. Als ik "wacht had" op zee, van middernacht tot 4 uur in de morgen, moest ik op de brug staan (boven in het schip) samen met twee of drie matrozen. Alle anderen op het schip waren in diepe slaap. Ik moest uitkijken naar andere schepen die onze koers konden doorkruisen en zorgen dat ons schip op koers bleef. Ik moest af en toe koerscorrectie uitvoeren omdat door de wind en de golven het schip iets afweek. De veiligheid en de koers van het schip waren mijn verantwoordelijkheid gedurende deze 4 uur in de wacht. Ik kon het mij niet veroorloven om ook maar even in slaap te vallen gedurende mijn wacht. Als de Bijbel spreekt over "waken" over anderen, is dat een ernstige zaak. Het vraagt alertheid, oplettendheid van de geestelijk leider om wacht te houden over de levens van mensen die hem toevertrouwd zijn, om zeker te stellen dat ze niet verdwalen, afdrijven of verloren gaan.

Elk goed ziekenhuis heeft wat men noemt een "dagelijkse ronde", waarin de doktoren een rondgang maken langs de patiënten om hun toestand te checken. Zulke doktoren kijken niet even de zaal binnen en concluderen op basis van een algemeen overzicht over de zaal dat alle patiënten wel in orde zullen zijn. Nee. Ze onderzoeken elke patiënt individueel. Maar wat doen veel voorgangers? Ze hebben een algemene blik over hun gemeenteleden op zondagmorgen en concluderen dat iedereen het kennelijk geestelijk wel maakt. Echter zijn er velen die aan de buitenkant er geestelijk gezond uitzien, maar die in werkelijkheid ziek zijn aan de binnenkant - dit komt zowel in ziekenhuizen als in kerkelijke gemeenten voor! Sommige die er nog prima gezond uitzien aan de buitenkant, kunnen lijden aan kanker dat hen aan de binnenzijde verteerd. Het kan zijn dat enige van de gelukkig en blij lijkende leden in uw gemeente in de samenkomst vrolijk klappen en "halleluja" roepen, ernstige problemen hebben in hun gezinsleven. Zoals een dokter zijn patiënten individueel nauwkeurig onderzoekt, moet een geestelijk leider ook elk individueel gemeentelid "checken" ("de wacht houden over hen"). De Bijbel roept de herders van Gods gemeente op om "te letten op de staat van uw kudden" (Spreuken 27:23 - naar de Engelse vertaling).

268