Uit de mens, door de mens en voor de mens

Uit de mens, door de mens en voor de mens

In Genesis 11:4 lezen we dat de mensen besloten een toren te bouwen. Ze zeiden tot elkaar: "Kom, laten we voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt." Ze wilden dat hun toren de poorten van God zouden zijn (Babel). Menselijke inspanning om tot God op te klimmen is één van de belangrijkste kenmerken van valse godsdienst. Valse godsdienst is altijd een godsdienst van werken – en niet van geloof en afhankelijkheid van God. De leiders van valse godsdienst zijn altijd sterke persoonlijkheden met charisma, vergelijkbaar met die van filmsterren. Het zijn geen zwakke mensen die geen indruk maken zoals Paulus, noch mensen zoals Petrus zonder enige reputatie. De leiders van het valse christendom zijn mensen die roem en eer zoeken voor zichzelf. De ware profeten van God zijn echter altijd onbegrepen en als "ketters" bestempeld en veelal verworpen door het religieuze systeem binnen het christendom. Zo was het met Jezus en de apostelen.

Er kan veel eenheid voorkomen in Babel. Het wordt duidelijk in Genesis 11:1 dat de gehele bewoonde aarde dezelfde taal sprak – niet alleen maar dezelfde taal om te communiceren, maar dezelfde taal van menselijke wijsheid, van menselijk kunnen en van menselijke eer en heerlijkheid. Dit is de taal die door de wereld wordt gesproken, en helaas ook die van verschillende christelijke leiders vandaag de dag. Jezus Christus daarentegen werd in zwakheid gekruisigd en er was geen schoonheid in Hem die mensen aantrok (2 Kor. 13:4 en Jesaja 53:2). Hij was een dienstknecht die de voeten van Zijn discipelen waste. Hij was geen Senior Directeur of een manager, noch een soort Paus. Hij noemde zich met een gewone naam ("zoon des mensen") en droeg geen enkele titel. Hier vinden we de kenmerken van een ware dienstknecht van God.

In Babel zegt men: "Kom laten ons bouwen." Ze schijnen het niet nodig te hebben eerst God te raadplegen over zulke zaken. Ze kunnen deze poort des hemels helemaal zelf bouwen! De valse godsdienst leunt niet in hulpeloze afhankelijkheid op God voor elke zaak. Ze kunnen bidden. Alle religies hebben hun gebed, maar het zijn gebeden zonder inhoud. De profeten van de Baäl baden vele uren lang op de berg Karmel, maar er gebeurde niets! Elia bad slechts hooguit één minuut en het vuur van God daalde neer vanuit de hemel. Sommigen van ons zullen wellicht roemen in de uren die we doorbrengen in gebed. Dat kan goed zijn. Ook Jezus bracht een nacht in gebed door. Maar gebed heeft alleen waarde als het een uitdrukking is van onze hulpeloze afhankelijkheid van God voor leiding en hulp.

Mensen die in Babel dienen vinden het niet nodig om Gods wil te zoeken, omdat ze leunen op de wijsheid van de mens. De valse godsdienst begint bij de mens, niet bij God. Hun motto is: "In het begin de mens" en niet "in het begin … God" (zoals in Genesis 1:1). De valse godsdienst vindt zijn oorsprong in de mens en wordt gedaan in de kracht van de mens en het is er om de heerlijkheid en eer van de mens zelf. De Bijbel spreekt over bouwen met hout, hooi en stro of met goud, zilver en edelstenen (1 Kor. 3:12). Wat betekent het om te bouwen met goud, zilver en edelstenen? Het antwoord vinden we in Romeinen 11:36: "Uit God, door God en tot God." Zo wordt de ware kerk/gemeente van God (het Jeruzalem) gebouwd. De tegenhanger hiervan is: "uit de mens, door de mens en tot de mens." Zo wordt Babel gebouwd. Babel wordt gebouwd door menselijke ideeën. Er zijn nogal wat christelijke organisaties vandaag de dag die hun werk doen op grond van menselijke inzichten en ideeën, en niet op die van God. Ze volgen principes die we ook zien in de grote bedrijven van deze wereld, meer als op de leerstellingen van de apostelen. Ze leiden de organisaties als een bedrijf en niet als de kerk/gemeente die de apostelen bouwden. Waarom gaf Jezus zijn evangelieboodschap niet aan een reclamebureau? Zouden deze bureaus niet meer bereikt hebben dan de twaalf apostelen? Maar dat zou de methode van de mens zijn geweest en niet die van God. Gods methoden zijn zo anders! Helaas kennen slechts enkelen Gods methoden omdat er nog weinigen zijn die God echt, diepgaand kennen. De mens is een religieus wezen die liever meer religie heeft dan God Zelf. Het is niet gemakkelijk om met God te leven.

Het is echter wel gemakkelijk om met religie te leven. U kunt niet met God leven en een groot en populair iemand zijn in de wereld. Maar u kunt "christelijke religie" hebben en toch iemand zijn in deze wereld. De mens wil van nature God niet. Zelfs als christenen willen we vaak liever "christendom" dan God Zelf. We willen liever niet het juk van Jezus Christus op onze nek dragen. Het Babylon wordt gebouwd door menselijke kracht. Het heeft de zalving van de Heilige Geest niet nodig, noch de bovennatuurlijke gave die God wil geven. Met hun natuurlijke bekwaamheden, goede muziek en elektronische snuisterijen kan het werk prima gedaan worden! Geen wonder dat ons werk voor God van erbarmelijke kwaliteit is! We kennen niet meer de kracht die de apostelen van weleer kenden. De doop in de Heilige Geest die velen vandaag de dag claimen ontvangen te hebben, blijkt niet meer te zijn dan een misleiding van hun ziel – een psychologische ervaring die hen voldoening geeft, maar zo ver verwijderd is van wat de apostelen ontvingen op de Pinksterdag. Er zijn er te weinig vandaag de dag die de zalving van de Heilige Geest ontvangen hebben, zoals die op Jezus en de apostelen neerdaalde. Ik wil u aanmoedigen de ware bekrachtiging te zoeken die Jezus aan zijn apostelen beloofde voordat Hij ten hemel voer. Alleen zo kunnen wij God waarlijk dienen.

Waarom zeg ik dat zoveel van wat we vandaag de dag onder de naam van de Heilige Geest zien gebeuren, een misleiding is? Omdat Jezus ons leert dat we valse profeten kunnen onderscheiden aan hun vrucht. Zo is bijvoorbeeld de hang naar geld zo duidelijk bij degenen die zeggen gedoopt te zijn in de Heilige Geest. Zulke vrucht is zeker niet uit God, simpel omdat de Heilige Geest geen liefhebber is van geld. Mensen verlangen naar macht, positie en eer van mensen. Dit zijn zeker geen vruchten die de Heilige Geest voortbrengt. Daarom moet hun "kracht" uit een andere bron voortkomen, uit een andere geest. Babylon wordt gebouwd tot eer van de mens. "Laten we voor ons een naam maken" lezen we in Genesis 11:4. Jaren later lezen we in Daniël 4:30 dat Nebukadnezar uitkeek over de stad Babylon, die hij gebouwd had. Ik heb gehoord en begrepen dat deze stad gebouwd was als een vierkant, 25 kilometer breed en lang, met muren die 30 meter dik waren en meer dan 100 meter hoog. Het had prachtige hangende tuinen die eens tot de wereldwonderen behoorden. En Nebukadnezar riep uit: "Is dit niet het grote Babel dat ík als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit?". Het werd gebouwd uit de mens, door de mens en tot de mens. Nebukadnezar leefde ongeveer 2000 jaar na de torenbouw van Babel. Maar hij had dezelfde geest. Nu, 2500 jaar na Nebukadnezar, vinden we nog steeds dezelfde geest werkzaam in het christendom. Dit is wat Babylon samenvat: "uit de mens, door de mens en tot de mens". En het is in totale tegenstelling tot Jeruzalem. We lezen in Genesis 11:5 dat "Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren". Laten we ons bewust zijn dat de Heere zal afdalen om te testen en te zien al wat wij gebouwd hebben. Hij daalt niet af om de aantallen of grootte van onze kerk/gemeente of organisatie te toetsen, maar de gezindheid waarin en het motief waarmee het gebouwd is. Tot wiens eer werd het gebouwd? Als Hij de grootte en omvang van de toren van Babel had onderzocht, dan was het waarlijk indrukwekkend geweest. Maar God kwam naar beneden voor iets heel anders. En zo komt Hij ook vandaag de dag naar beneden voor iets heel anders.

268