Bestaat de hel?

Bestaat de hel?

Een tijd geleden leefde er in Noorwegen een beroemd professor die Hallesby heette. Ik heb hem nog gekend. Een geweldig man. Zo'n echte, grote, serieuze Noor. En die hield een week lang korte overdenkingen voor de radio. Ik kan mij precies voorstellen hoe hij voor de microfoon stond, wanneer hij zei: 'Het kan zijn dat u vanavond rustig naar bed gaat en morgenvroeg wakker wordt in de hel. Ik wil u graag waarschuwen!' Nou, dat gaf een vreselijke opschudding, want de Noren vallen ook onder de rubriek 'moderne mensen' - en die spelen immers vandaag aan de dag een enorm grote rol. Een journalist van de grootste krant in Oslo schreef een hoofdartikel met als inhoud: 'Wij leven toch niet in de Middeleeuwen! Het kan toch niet dat een modern medium als de radio wordt gebruikt om zulke onzin te verkopen!' En wanneer zo'n grote krant zoiets brengt, dan kletsen al de kleinere het na. En door het hele krantenwezen weergalmde het: 'Wij leven toch niet in de Middeleeuwen! Hoe kan een professor nu over de hel spreken!'

Daarop vroeg de omroep in Oslo professor Hallesby de zaak nog eens op de juiste wijze te stellen. En weer kwam professor Hallesby voor de microfoon en zei: 'Ik moet de zaak verhelderen. Nou, dat zal ik doen. Het kan zijn dat u vanavond rustig naar bed gaat en morgenochtend wakker wordt in de hel. Ik wil u graag waarschuwen!'

Nu waren de poppen echt aan het dansen. Aan alle bisschoppen in Noorwegen werd gevraagd: 'Bestaat er een hel of niet?' Zelfs het Duitse blad 'Der Spiegel' vermeldde de zaak en bracht een groot artikel over de 'hellestrijd in Noorwegen'.

Het was nog geen jaar na deze 'bomexplosie' dat ik een serie lezingen hield voor studenten in Oslo en 's avonds nog een paar openbare voordrachten. Het begon met een bespreking met de pers. In het hotel waren de afgevaardigden van alle kranten bijeen. Toen gebeurde het wonderlijke dat aan mijn rechterkant de journalist zat die destijds de herrie begonnen was, en links van mij professor Hallesby, als vertegenwoordiger van de christelijke pers. En toen begon het natuurlijk weer. De journalist brandde tegen mij los:

Dominee Busch, ik heb een meningsverschil met professor Hallesby. U bent toch een modern mens. Wat is uw mening: Bestaat er een hel?' 'Ja,' gaf ik ten antwoord, 'natuurlijk bestaat er een hel! Vanzelfsprekend!' 'Dat is onbegrijpelijk voor me, dat u dat zegt,' antwoordde hij. 'Ik ben graag bereid u dat uit te leggen,' vervolgde ik. 'Ik geloof dat er een hel bestaat omdat Jezus het zelf gezegd heeft. En ik vertrouw het woord van Jezus onvoorwaardelijk. Hij wist meer dan alle geleerden bij elkaar!'

269