Bij de poort van de hel

Bij de poort van de hel

Jack Hymes was predikant van een grote Baptisten Gemeente in een stad van de staat Michigan te Amerika. Dominee E.V. Hills vroeg eens aan Jack wat hem toch altijd had bewogen om zoveel zielen onder de twintigduizend zondagschoolkinderen van zijn stad te winnen.

"Waarom ben jij, bijna fanatiek en zonder rust, dag en nacht bezig om zielen te winnen. Hoe krijg je dat voor elkaar?"

Jack vertelde dat hij op een avond iets akeligs met zijn zuster had beleefd. Zij was schreeuwend en vreselijk verdrietig wakker geworden. Het leek wel of ze werd vermoord. Hij rende naar haar slaapkamer en zag haar spierwit en vol angstzweet op bed zitten. Hij schudde haar door elkaar om haar tot bezinning te brengen en vroeg of ze had gedroomd of dat ze een nachtmerrie had. "Nee", riep ze, "het was echt!" en ze vertelde hoe ze bij de poort van de hel had gestaan. Eerst was ze door een park gelopen. Overal om haar heen had ze de schijn en glitterlichtjes van de wereld gezien. Daarna kwam ze op een eenzame plaats. Een plaats van uiterste verlatenheid en zonder hoop. Ze ging verder en kwam voor de ingang van de hel terecht toen iemand haar stopte. Van daaraf kon ze zo de hel inkijken. Daar zag ze mensen met verwrongen gezichten. Hun uitstekende tongen waren gezwollen, hun ogen puilden uit, hun handen waren gescheurd en dropen van bloed. Ze had gevraagd of de plaats niet open kon, zodat er frisse lucht naar binnen kon stromen, maar de man die naast haar stond antwoordde dat er in de hel geen koele, frisse lucht kon komen. "Meneer," vroeg ze, "geef deze mensen dan iets kouds te drinken." "Nee," zei Hij, "in de hel is geen water." "Als dit zo is, laat hen dan toe om te sterven." "Nee," zei Hij, "hier kunnen ze niet meer sterven, hier is geen dood." Ze vroeg: "Maar hoelang gaat deze lijding nog duren?" "Voor eeuwig en eeuwig, er zal geen einde aan komen." Ze riep: "Hier wil ik niet zijn!" en wilde zich omdraaien, maar op dat moment zag ze nog iets vreselijks. Ze zag haar eigen vader in de hel liggen. Ze vroeg: "Maar waarom is mijn vader hier terechtgekomen, hij betaalde ons schoolgeld en heeft ons altijd gevoed en gekleed?" De man antwoordde: "Je vader heeft zich nooit bekeerd en zijn leven aan de Heere Jezus Christus overgegeven en daarom is hij hier terechtgekomen." Daarna sprak God dat ze moest teruggaan om iedereen te gaan vertellen wat ze had gezien.

Dit gebeuren, dat zijn zuster hun vader in de hel had zien liggen, heeft Jack Hymes zo aangegrepen dat hij predikant werd. Dagelijks won hij zielen, zodat er straks geen kind meer hoeft te zeggen dat ook hij zijn vader in de hel heeft zien liggen.

"Den vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer." Openbaring 21:8

269