Brief uit de hel

Brief uit de hel

Ik schrijf jou deze brief, omdat ik jou ernstig wil waarschuwen om alsjeblieft niet op deze vreselijke plaats te komen waar ik nu ben! De hel is echt een verschrikkelijke plaats. Ik lijd constant pijn in de vlammen! Omdat ik in mijn rijke aardse leven totaal aan God voorbij ben gegaan en alleen maar voor mijzelf en mijn tijdelijke pleziertjes leefde, ben ik nu hier in de hel. Ik weet dat het een rechtvaardig oordeel is, want de keuze om zonder God te willen leven heb ik zelf gemaakt. Vroeger toen ik nog op aarde leefde was ik een zeer rijke man. Ik kon alles doen en kopen, en hield elke dag in mijn villa een schitterend feest! Bij mijn voorportaal lag vaak een arme bedelaar, waarvan ik nu weet dat hij Lazarus heet. Ik weet nog wat ik dacht toen men zei: "De bedelaar, die altijd voor jouw huis ligt is dood!" Ik dacht: Mooi, daar ben ik vanaf! Echter 23 dagen later stierf ik zelf, geheel onverwachts aan een hartaanval. Toen ik mijn ogen opsloeg onder de pijniging, zag ik Lazarus aan de overkant van de onoverkomelijke kloof zitten op schoot bij Abraham. Ik zag dat hij daar vertroost werd. Ik weet nu dat Lazarus in een schitterende woning bij God in de hemel woont, terwijl ik hier voor altijd en eeuwig vanuit een diepe put enorme pijn moet lijden, en waar het vuur nooit meer uitdooft! Ik had nog naar de overkant geroepen en gesmeekt: "Alsjeblieft Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in het water doopt om mijn tong af te koelen, want ik lijd pijn in deze vlam!" Maar helaas, het was tevergeefs. Toen bedacht ik dat ik nog 5 broers op aarde had, en vroeg aan Abraham of het dan mogelijk was om Lazarus nog één keer naar de aarde terug te sturen om mijn broers ernstig te waarschuwen, opdat ze toch ook niet op deze vreselijke plaats terecht zullen komen! Ook dit verzoek werd niet ingewilligd, want zo werd er gezegd: "Als de mens niet naar Gods Woord wil luisteren, dan luistert hij ook niet als er iemand uit de dood opstaat!" Maar gelukkig mocht ik wel deze waarschuwingsbrief aan jou schrijven. Alsjeblieft, bekeer je toch tot Jezus Christus. Hij is gewillig om jouw zonden te vergeven. Voor goddeloze mensen, zoals jij, stierf Hij aan het kruis. Hij is echt de enige Weg die niet uitkomt bij de poort van de hel, maar de enige Weg die naar de poort van de hemel leidt! Maak nou niet dezelfde vergissing die ik vroeger maakte door aan God voorbij te gaan! Roep Jezus aan en volg Hem alleen, nu het nog kan! Bekeer je tot Hem en geloof het Evangelie. De hel is echt een vreselijke plaats! Geloof je mij niet?

Lees mijn brief dan alsjeblieft nog eens goed na in de bijbel.

Het staat in Lucas 16:19-31.

Ook is het Jezus (God) zelf die in de bijbel, op veel plaatsen (in het NT wel meer dan 40x), de mens waarschuwt voor de echtheid en de kwellingen van de hel.

Met de waarschuwende groeten van de eens zo rijke man!

269