Het huis van de hemelse Vader

Het huis van de hemelse Vader

John Todd was nog erg jong toen de dood van zijn ouders hem verweesd achterliet. Zoals gebruikelijk in het begin van de negentiende eeuw werden hij en al zijn broertjes en zusjes toevertrouwd aan de zorg van familieleden. Een tante bood aan voor de kleine John te zorgen. Ze liet hem ophalen door een knecht, Caesar genaamd. De jongen klom achter op het paard, sloeg zijn kleine armpjes om de man heen en zo vertrokken ze naar haar huis. Zijn vragen verraadden zijn angst. 'Zal ze er wel zijn?' 'Zeker weten', verzekerde Caesar. 'Ze staat op de uitkijk voor jou.' 'Zal ik het leuk vinden om bij haar te wonen?' 'Mijn zoon, je valt in goede handen.' 'Zal ze wel van me houden?' De knecht was geduldig en zacht in zijn antwoord. 'John, ze heeft een groot hart.' 'Denkt u dat ze al naar bed is als we aankomen?' 'O nee! Ik weet zeker dat ze op je staat te wachten. Wacht maar tot we dit bos uit zijn, dan kun je het licht van de kaarsen van de kandelaar bij haar raam zien branden.'

Toen ze het huis naderden, kon John inderdaad de kandelaar voor het raam zien en zijn tante die in de deuropening stond. Toen hij verlegen naar de veranda liep, nam ze hem in haar armen, kuste hem en zei: 'Welkom thuis!' De jonge John Todd groeide op onder de zorg van zijn tante. Ze was als een moeder voor hem. Toen de tijd gekomen was dat hij een beroep zou kiezen, gaf hij gehoor aan de roeping van het pastoraat.

Jaren later draaiden de rollen van hem en zijn tante om. Ze liet hem weten dat haar gezondheid achteruit ging en haar dood naderde. Dit is wat hij als antwoord schreef:

Mijn lieve tante,

Jaren geleden verliet ik een sterfhuis zonder te weten waar ik heen ging, of iemand zich om mij zou bekommeren of dat dit mijn einde zou betekenen. De reis was lang, maar de knecht bemoedigde me. Uiteindelijk bereikte ik uw omarming en een nieuw huis. Iemand had naar mij uitgekeken en ik voelde me veilig. U deed dat alles voor mij. Nu is het uw tijd om te gaan. Ik schrijf u om u te laten weten dat Iemand op u staat te wachten, dat uw kamer gereed is, dat het licht brandt, dat de deur openstaat en dat Iemand naar u uitkijkt!

Dat geldt ook voor u, als gelovige. Jezus bereidt een plaats voor u. Een volmaakte plaats voor volmaakte mensen onder het toeziend oog van een volmaakte Heere. Op het juiste moment zal Hij komen en u naar huis brengen. Johannes 14 Het huis van de hemelse Vader 1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

269