"De Biblebelt is overbevolkt"

Hij vertrok 2 jaar geleden met zijn vrouw Gerdine en 2 kinderen uit de Biblebelt om zich als tentenmaker te vestigen in Bunde (Zuid-Limburg). Hij verliet zijn familie, christelijke vrienden en baan in het onderwijs om de kleine Christengemeente De Stem van de Goede Herder te ondersteunen en het Evangelie op allerlei manieren te verspreiden.

Door wat verder van familie en vrienden te gaan wonen, geen drukke hobby, geen tv en geen drukke baan te hebben, heeft Peter Baan nu veel tijd over om zich hiervoor in te zetten. De combinatie tussen zijn missionaire activiteiten (zoals evangelisatie- en folderacties, Bijbelverspreiding, Bijbelse filmavonden, kinderclub, cursussen enz.) en zijn seculiere baan bij een zorgverzekeraar overlappen elkaar. "Op mijn werk spreek ik soms met mijn collega's over het geloof. Als overtuigd christen ben je in Limburg een vreemde eend in de bijt, maar dat moet ons er niet voor terugschrikken om voor onze mening uit te komen. Ik probeer mijn vrije tijd samen met mijn vrouw zo nuttig mogelijk te gebruiken om mensen in contact te brengen met het Evangelie, ook al is het voor je gevoel een druppel op een gloeiende plaat.

De duizenden Limburgers die God niet kennen in een levende relatie, kun je niet bereiken. Als je ziet op resultaten kan je soms moedeloos worden. Het is daarom ook geen succes-story, maar het ervaren om in de wil van God te staan en Zijn roeping te gehoorzamen, geeft een enorme blijdschap en zegen. Dat gun je iedere christen."

"Als ik zie hoeveel mensen ik in twee jaar bereikt heb, die anders nooit over God zouden horen, dan kan je God alleen maar danken," vertelt Peter Baan. Soms denk ik wel eens na een fijn gesprek: "Als ik voor dit ene gesprek naar Limburg moest verhuizen, dan zou het al meer dan de moeite waard zijn. Het feit dat je verhuist omwille van het Evangelie is vaak al een opening voor een spontaan gesprek, op je werk, op straat. Aan de andere kant moet je ook zelf op zoek gaan naar open deuren, maar juist door op deuren af te gaan, merk je dat ze soms vanzelf opengaan. God brengt mensen op je pad. Ik heb al vele wonderlijke ontmoetingen gehad met mensen. Momenteel bezoeken twee mensen hiervan een introductiecursus over het christelijk geloof. Ook is het wonderlijk te bemerken dat God overal in ons land oprechte gelovigen heeft wonen, waarmee Hij je in contact brengt."

Overbevolkt

Binnen het katholieke Limburg is geloven cultureel bepaald. Je doet op jonge leeftijd je communie, gaat met kerst en begrafenissen naar de kerk en verder houdt het op. Het geloof lijkt doodgebloed, vooral onder jongeren. "Regelmatig heb ik gesprekken met katholieken, maar altijd ontdek je weer dat het geloof erg horizontaal is. Het woord ˜Bijbel' is soms een besmet woord en wordt slechts door een enkeling gelezen. Jezus is iemand uit de geschiedenis. Hem nodig hebben als je Redder komt niet in de gedachten van de mensen op. Wanneer mensen vanuit een katholieke achtergrond tot geloof komen- zoals mensen in de gemeente - zie je dat ze ontdekken dat God een levende God is. Deze gemeenteleden getuigen op een hele spontane manier in hun omgeving. Hun veranderde levens is een prachtig getuigenis voor hun buren en familieleden." Door enerzijds om missionaire doeleinden te verhuizen en anderzijds te blijven werken blijft Peter onafhankelijk van achterban of stichting voorziet hij in zijn eigen onderhoud. "De Biblebelt is overbevolkt. Christenen in deze streek zouden naar regio's in het land moeten vetrekken waar maar een handje vol christenen per stad zijn. Er zijn vele dorpen en steden te bedenken in Noord-Holland, Drenthe, Brabant en Limburg waar geen Bijbelgetrouwe gemeente is. Er zijn zoveel christenen in de Biblebelt die een hart voor de Heere hebben en van Hem willen getuigen - ook naar ongelovigen toe. Nu wonen ze met zn allen op een kluitje. Het zou fantastisch zijn wanneer gezinnen in groepjes door heel Nederland gaan wonen om als gezin - noem het 'tentenmaker' - te getuigen van Christus in een geseculariseerde omgeving. Ook is het voor een kleine gemeente een bemoediging als er mensen komen helpen. Zo vang je dus twee vliegen in één klap. Dat is mijn visie. Je hoeft Nederland niet meer uit om de zending in te gaan."

"Keith Green, een bekende Amerikaanse zanger die veel gedaan heeft om mensen missionair bewust te maken, zei eens: 'Jezus zei in Mattheus 28: tegen alle christenen: "Ga! Je moet daarom wel een hele duidelijke roeping hebben om thuis te blijven.."

Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286