"Je kunt als vader het hart van je kind verliezen"

"Vaderschap is een van de belangrijkste dingen in een gemeente, maar ook in de samenleving als geheel. Een heleboel problemen in de samenleving hebben als wortel dat vaders niet voor hun kinderen zijn die ze moeten zijn," dat zegt Oscar Lohuis naar aanleiding van een preek over vaderschap. "Het is een teer onderwerp." De Bijbel geeft onder andere in Maleachi 4 aandacht aan vaderschap. Daar staat: 'Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.' "Wat een prachtige omschrijving is dit." Oscar Lohuis: "Je kunt als vader het hart van je kind verliezen. Paulus schrijft dan ook: 'Vaders, verbitter je hart niet.' Dat merk ik in mijn eigen leven ook. Ik heb drie puberjongens, dat brengt wel eens frustratie met zich mee. Dan word je wel eens boos, verkeerd boos. Het is ook niet makkelijk. Het kan dus gebeuren dat je het hart van je kind verbittert en dat je streng bent maar geen relatie met je kind hebt en de taal van de liefde niet meer spreekt. Maar door de bediening van Elia - dat bleek zoals wij weten Johannes de Doper te zijn - zouden vaders zich bekeren en weer goede vaders worden. Daardoor zouden ze het hart van hun kinderen winnen en zouden kinderen hun harten openen voor hun vaders." Johannes de Doper riep mensen op zich te bekeren van hun slechte daden. Zijn boodschap had alles te maken met de praktijk van alledag, hoe je je omgaat met de dingen die je op de dag tegenkomt." Dus ook je kinderen. Gevaren voor vaders Er zijn gevaren voor vaders. "Zo kunnen ze te veel opgaan in hun werk," vertelt Oscar. "In je werk kun je iets worden en geld verdienen. Je kunt hogerop komen en aanzien verkrijgen. Maar een gevaar is dat we teveel opgaan in ons werk en te weinig met onze vrouw en kinderen om de tafel zitten. We kunnen onze kinderen dan wel dure vakanties geven maar niet aandacht en liefde." Vaders kunnen ook teveel opgaan in hun hobby of sport. "Er zijn mannen die voornamelijk met hun werk bezig zijn en daarna met hun hobby. Waarom? Omdat ze in hun hobby dingen onder controle hebben. Je bent ergens goed in geworden, terwijl het opvoeden van kinderen lastig is. Het is ook niet makkelijk. Soms moet je kiezen tegen je gevoel in: ik zal me geven aan mijn kinderen en vrouw." Op seksueel gebied is er het gevaar van onreinheid en begeerte. Het is niet makkelijk voor mannen om rein te blijven op seksueel gebied in de huidige cultuur, vertelt de predikant. "Maar dat heb je je vrouw beloofd toen je ging trouwen en daar doe je je kinderen goed mee. In het geval van overspel zijn kinderen de dupe. Zij betalen de rekening. We mogen als vaders ons gelukkig verheugen in Jezus Christus. Hij is de Doper in de Heilige Geest en helpt ons goede vaders te zijn, in die kracht" Moedige mannen Lohuis verwijst naar een boek van Randy Alcorn, die schreef over een personage die zich uitliet over zijn eigen vaderschap. 'Ik geloof nu,' zegt deze persoon, 'dat je alles moet doen om betrokken te zijn bij je kinderen. Veelmeer dient een vader zijn kinderen te begeleiden en een afspiegeling te zijn van de hemelse Vader. Hij moet proberen hun hart te winnen, hen beschermen, terechtwijzen en onderwijzen over God. Hij moet een voorbeeld zijn en anderen met respect behandelen. Hij moet zijn kinderen uitdagen om verantwoordelijk te leven in het belang van de eeuwigheid. Sommige mensen zullen dit verwerpen, maar als vader moet je verantwoording afleggen voor de invloedrijke positie die je van Hem hebt ontvangen. Je mag niet achter je stuur in slaap vallen om later die dag wakker te worden en erachter te komen dat je werk en hobby's geen eeuwigheidswaarde hebben, terwijl je kinderen wel eeuwigheidswaarde hebben. Sommige mannen zullen dit niet doen, maar er zullen ook mannen zijn die met al hun kracht zichzelf zullen inzetten om God lief te hebben en hun kinderen leren om hetzelfde doen.' Oscar: "Dat is mijn verlangen."
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286