"Opwekking betekent dat christenen wakker worden"

"Een opwekking betekent niet dat mensen tot geloof komen. Dat is een veelvoorkomend misverstand. Opwekking begint namelijk bij christenen. Zij worden uit de slaap opgewekt met als gevolg daarvan dat mensen tot geloof komen," zegt spreker Miel de Rechter over opwekking. Onlangs sprak hij in de Christengemeente te Roermond over 'Verlangen naar opwekking'. De Rechter noemt vijf kenmerken voor een opwekking: Verootmoediging voor God, reiniging en heiliging (1); Toewijding aan plaatselijke gemeente (2); Geven van financiële middelen, van tijd maar vooral van jezelf (3); Tegenstand en daarvoor niet wijken (4); Herstel van eredienst en muziek (5). "De kerk wordt wakker gemaakt uit haar slaap van zorgeloosheid en passiviteit. Een slapende kerk wordt een strijdende kerk. Opwekking wordt geboren in de hemel en begint met een ontmoeting met de Heere Jezus en dat zet je leven in vuur en vlam voor Hem." Hij voegt toe dat een geestelijke herleving gepaard gaat met een heilig ongenoegen van broeders en zusters met de situatie van de kerk zoals deze nu is. "Dat ongenoegen in je zelf is een van de voorwaarden voor een opwekking. Weinig mensen stellen de vraag wat ze moeten doen om behouden te worden. Hier in Limburg is bijvoorbeeld nauwelijks een vruchtbare bodem. Daarmee spreek ik niets uit over mensen en vel ik geen oordeel over ongelovigen. Wat ik zeg, heeft betrekking op het huidige geestelijke klimaat van onverschilligheid." Niet maakbaar De Rechter benadrukt dat een opwekking niet maakbaar is. "We kunnen plannen maken voor meer gebed en vasten, maar een opwekking begint in de hemel. Dat wil niet zeggen dat we er zelf niets aan kunnen doen. Het begint met passie voor Christus. Laten we onszelf de vraag stellen of we ons bezighouden met het goede of met het beste. In de dagen van Noach hield men zich bezig met eten, drinken en huwen (Matt. 24:38-39, red.). Dat zijn op zich goede zaken. Maar men ging gewoon door met de dagelijkse zaken terwijl het oordeel boven hun hoofd hing. De mensen waren bezig alsof het leven alleen maar bestaat uit eten, drinken en genieten. Als ik zo om mij heen kijk, is deze beschrijving van de dagen van Noach zeer treffend van toepassing op de tijd waarin we nu leven." Op de vraag waarom in landen als Iran en China wel bevolkingsgroepen massaal tot geloof komen en in Nederland niet, antwoordt de spreker: "Dat weet ik niet, maar ik zie om mij heen veel toegewijde christenen en plaatselijke gemeenten in Nederland die ons inspireren dat er in Nederland ook grote mogelijkheden liggen om Gods koninkrijk te bouwen. Ik denk dan aan gemeente Bethel in Drachten en de Vrije Baptisten Gemeente in Groningen. Laten we ons uitstrekken naar een leven vol passie voor Christus en het onderwijs wat we zelf in ons leven toegepast hebben, doorgeven."
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286