"Te vaak sprake van eenmansbediening in kerken"

"Ik denk zelf dat we in Nederland terug moeten naar de Nieuw Testamentische gemeente, wil men in de kerk de Gaven van de Geest opnieuw in werking zien. We moeten dat opnieuw eerlijk gaan bestuderen," zegt evangelist Arjan Baan. Dit houdt in dat er in een gemeente onder meer sprake zou moeten zijn van de vijfvoudige bediening: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. "Niet de eenmansbediening." Er is nu te vaak sprake van een "eenmansbediening" in Reformatorische kerken, de predikant moet vaak alles doen. Baan: "Alles wordt verwacht van die ene man. Ik vrees dat mensen daardoor onvolwassen blijven. De Heiland verlangt er naar een gemeente voor zich te krijgen die heilig en onberispelijk is." "We brengen vaak dingen buiten de gemeente, zoals het pastoraat, terwijl dat juist in de gemeente hoort," vertelt Arjan. "We doen dat omdat de gemeente niet goed meer functioneert en de gaven van de Geest niet goed functioneren." Klik op onderstaande link voor de video
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286