"We zijn reformatoren gaan verheerlijken"

"We zijn reformatoren gaan verheerlijken" "Hoewel ik gelovig was en nooit twijfelde aan het bestaan van God, leefde ik vroeger mijn eigen leven. Twee en een half jaar geleden liet God mij duidelijk zien dat het geloof in de Heere Jezus consequenties heeft voor mijn leven. Hij moet de plek op de troon van mijn hart overnemen. Vanaf toen heb ik mijn leven aan hem gegeven", stelt zanger Christian Verwoerd in een interview met CIP. "Ik ben enorm dankbaar dat God mensen in wil zetten in Zijn plan." Verwoerd: "Mijn verlangen is dat mijn muziek een kanaal is waardoor de Heilige Geest krachtig kan werken. God heeft mij onder andere sterk aangesproken door het radicale leven van de zanger Keith Green. We hoeven gelukkig geen mensen te immiteren, maar zoals hij zijn hele leven en muziek had toegewijd aan de Heere, zo wil ik dat ook! Allereerst wil ik mij richten op het eenvoudig vekrondigen van het evangelie in de muziek. Dan bedoel ik niet op zo'n manier dat je de boodschap vaag tussen de regels door kan horen, maar recht op de kern af. Het tweede waar ik me toe geroepen voel is het oproepen tot waakzaamheid als het gaat over de tijd waarin we leven." De jonge zanger erkent dat afgaan op de eer van mensen een grote valkuil kan zijn in de muziek: "Ik worstel daar zelf ook mee. Het is gevaarlijk om een ongebroken persoon op een podium te zetten. Daarom wil ik telkens weer herinnerd worden aan het afhankelijk zijn van de Heere. Ik wil Zijn zegen niet missen." Christian vervolgt: "Het is belangrijk om gefocust te blijven op je roeping. Ik wil trouw zijn over datgene waar de Heere mij over gesteld heeft. Dat is toch de opdracht voor ons allemaal? We zijn vrijgekocht om voor Zijn eer te leven. Het is een geweldige zegen om broeders en zusters om me heen te hebben die me daarop attenderen. Wat willen we nog meer dan dat die Grote Heiland straks tegen ons zegt: 'Gij goede en getrouwe dienstknecht, gaat in in de vreugde des Heren?'" Tot slot wil Verwoerd nog iets kwijt over radicaliteit: "Het gevaar bestaat dat radicaliteit een vleselijke sport wordt, wanneer we radicale stappen zetten om maar zo radicaal mogelijk te zijn. Radicaliteit is niets anders dan Gods woorden horen en doen. Ik kom er steeds meer achter dat we niet van evenement naar evenement moeten rennen. Hoe christelijk de evenementen, Bijbelstudies of conferenties ook zijn. De omgang met God en de stille tijd is zoveel meer belangrijker. Daarin schiet ik nog vaak tekort. Radicaal zijn betekent voor mij ook het leven naar Gods Woord en Zijn kalender hanteren. In de reformatie zijn gelukkig al veel dingen rechtgezet, maar ik geloof dat er nog meer stenen uit de weg moeten worden geruimd. We zijn de reformatoren teveel gaan verheerlijken in plaats van dat we hun werk hebben afgemaakt."
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286