Aanbevelingen bij de bestseller van Steve Gallaghe

Stichting Heart Cry heeft een zeer indruwekkend boek uitgegeven over de strijd van de man met seksualiteit en pornografie. Dit boek wordt door verschillende predikanten, theologen, evangelisten en ervaringsdeskundigen aanbevolen. Lees hier de volgende boek aanbevelingen: Mannen willen winnen...maar wel graag op hun manier: alleen en vooral zelf! De meeste mannen zijn zogenaamde 'doe-het-zelfers' en zullen met moeite toegeven een klus niet zelf te kunnen klaren. Ook als deze ´klus´ het overwinnen van seksuele onreinheid is. Gods weg naar overwinning, welke Steve Gallagher beschrijft, druist tegen dit mannelijke ego in. Dit is de weg van het ´sterven aan jezelf´, breken met trots, dagelijkse afhankelijkheid aan God, radicaal en gedisciplineerd leven, en leven uit genade in plaats van door prestatie. Geen gemakkelijke weg om te gaan, maar wel eentje waar Gods zegen op rust als je op deze weg volhardt. Harko IJkema, hulpverlener en auteur van het boek ´Strijdlust, als lust een strijd is´. De Heere, onze God, heeft seksuele gemeenschap bedoeld als uiting van ware liefde, toewijding en trouw. In onze maatschappij wordt het echter steeds meer gezien als iets waar je als consument gebruik van maakt en wat op allerlei manieren te halen valt. Seksuele afgoderij heeft epidemische vormen aangenomen en verslaat zijn tienduizenden. Steve Gallagher laat ons de ware aard van deze afgod zien, noemt de dingen bij naam en toont ons de weg die Gods Woord ons wijst om ons hart rein te bewaren. Ik bid dat door het lezen van dit boek en het gesprek hierover velen de weg tot bevrijding zullen vinden. Ds. Oscar Lohuis is spreker en schrijver (www.goednieuwsbediening.nl) Tijdens een serie preken over de Bergrede heb ik als predikant eens gepreekt over internetporno. Het is na afloop nog nooit zo stil geweest in een consistorie. De dagen daarop regende het boze telefoontjes, negatieve e-mails en ongeloof van collega-predikanten. Het is mijn vurige gebed dat mede door dit eerlijke boek de gemeente van Christus haar eerste liefde tot Christus mag terugwinnen. Door het aanhouden van seksuele zonden binnen de christelijke gemeente is er vandaag zo weinig overwinningskracht. Laten we de Geest niet langer bedroeven maar ons verootmoedigen en bekeren van seksuele onreinheid. Ds. Jelte Alma is Hervormd predikant in Ameide-Tienhoven Je bent steeds op zoek naar het perfecte beeld, maar je realiseert je niet dat wat je eigenlijk zoekt heel dichtbij is. Steve geeft bruikbare handvatten. Je bent niet de enige, er is hoop! Daniël Lam is ervaringsdeskundige Het is jouw grote geheim. Angstvallig bewaak je het. Niemand mag weten dat je seksverslaafd bent. Je voelt je schuldig, je voelt je zondig. De seks beheerst je, de hele dag. Het is jouw afgod geworden. Masturbatie, internetporno, overspel. Je werk lijdt eronder. Je vriendin, je vrouw vraagt je wat er toch met je aan de hand is. Je bent anders, je reageert anders. Je bent er, maar je bent er ook niet. Je gedachten zijn ergens anders, bij je fantasieën over seks. Aangrijpend beschrijft Steve Gallegher het leven van seksverslaafden. Hij kan het weten, hij was zelf lange tijd seksverslaafd. Seksverslaving komt ook voor in onze kerken en gemeenten. Veel vaker dan wij vermoeden. De nood is groot. Seksverslaving maakt je leven kapot. Je huwelijk kan eraan gaan, je relatie, je gezin, je eigen leven. God wil niet dat je hieraan ten onder gaat. Hij wil je schoon wassen door het bloed van de Heere Jezus. Hij wil je redden, bevrijden, er vanaf helpen. Daar gebruikt Hij vaak medechristenen voor. Ik ben ervan overtuigd dat Hij daarvoor ook dit boek van Steve Gallegher wil gebruiken. Wacht niet tot het te laat is… Dirk van Genderen is spreker en schrijver (www.dirkvangenderen.nl) Gallagher laat in zijn boek overtuigend zien hoe wij in onze tijd geroepen zijn om radicale keuzen te maken als het gaat om waar we naar kijken, wat we lezen en waar we naar luisteren. Een Geestvervuld leven vraagt om toewijding aan Christus, juist daar waar de duivel velen verleidt met seksualiteit, datgene waar God zo'n prachtige bedoeling mee had, maar dat in onze tijd zo geperverteerd is. Dr. Marc de Vries is hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Technische Universiteit Delft. Toen ik dit boek begon te lezen dacht ik bij mezelf: 'Wat voor bijdrage kan dit boek leveren aan de moeilijke problematiek van pornoverslaving?' Toen ik begon te lezen was het snel duidelijk dat Steve Gallagher de juiste aanpak voor ogen heeft. Hij past radicale principes toe, maar heeft tegelijk voldoende oog voor de hulp en leiding van Gods Geest. Binnen de psychologie maakt men een verslaafde dikwijls tot een 'slachtoffer'. De grote vraag is of er bij die aanpak nog wel ruimte is voor persoonlijke bekering. Dit ontdekkende boek legt de verantwoordelijkheid bij de seksverslaafde zelf. De oplossing voor bevrijding van verslaving begint niet bij een programma maar bij een Persoon: De Heere Jezus Christus en Zijn zoenverdienste aan het kruis! Ik ben dankbaar dat dit boek in het Nederlands verschijnt. Ds. Marius Storm is directeur van Veritas Bijbelcollege Nederland Verschillende keren heb ik in de gemeente gepreekt over seksualiteit. Dat is dringend nodig in deze tijd. Veel mensen worstelen ermee. Jongeren moeten vroegtijdig toegerust worden. Ze moeten op een positieve manier horen dat seksualiteit een heerlijke scheppingsgave van God is. Daarom geef ik er aandacht aan, tijdens de catechese en de eredienst. Ik schuw niet om jongeren te waarschuwen voor allerlei soorten van verleiding (zoals zgn. chat-sessies), die regelmatig onrein kunnen eindigen. Ook Paulus stelde al in zijn tijd – in zijn brieven – misstanden op seksueel vlak regelmatig aan de orde. Daarom moeten wij dat ook doen. Als ik dat rond en recht uit doe en deze dingen bij de naam noem, dan wordt het doodstil in de kerk! Ik verkondig dat er in het kruis van Christus verbrekende kracht is over de macht van pornoverslaving. Ook vraag ik in het gebed om verlossing van (seks)verslavingen. Het is mijn gebed dat iedereen waarlijk vrij zal zijn door het reinigende bloed van Christus. Hoe belangrijk is het dat christenen schoon schip maken in hun leven! Wat is het bevrijdend als gemeenteleden – onder berouw – hun pornografische verleden in de pastorie komen opbiechten! Dit boek van Steve Gallagher is sterk gericht op het openmaken van je verslavingsprobleem om in die weg bevrijding en vergeving te mogen ontvangen. Ds. T.J. Korten is Hervormd predikant te Lopikerkapel Vooraleer je één letter binnenin dit boek leest, is de het woord ‘afgoderij’ in de titel meteen een confrontatie. Ben je het eens met deze diagnose? Dan is er maar één weg tot bevrijding: de waarheid van Gods levend en werkend Woord! Diagnose en de weg naar herstel staan in dit boek! Drs. Jef De Vriese is directeur van Centrum voor Pastorale Counseling (www.pastoralecounseling.org) Wat een zegen. God heeft de wereld geschapen. Hij maakte ons naar zijn beeld en gelijkenis. Wat een zegen dat God de wereld alzo lief heeft dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat een genade. Kies dan het Leven. God schept het leven en de duivel rooft het weg: abortus is afgodendienst net als het offeren aan de Moloch. Abortus is het gevolg van het afwijzen van het liefdesgebod van God om bij relatievorming heilig om te gaan met hoe God man en vrouw één wil laten zijn in een huwelijk. Met het marchanderen met een eerbare relatie verwoest je je leven en dat van je kinderen en omgeving. Wat een zegen dat de Bijbel hét handboek seksualiteit is bij uitstek en de weg wijst naar volharding en genezing. Steve Gallagher is ervaringsdeskundige. Heel goed dat zijn boek nu ook in het Nederlands verschijnt. Steve roept ons op om terug te keren naar de diepte van Gods Woord en dagelijkse wandel met Gods Woord. Dat alleen kan je uit de diepste (seks) verslaving redden. We hebben Steve gehoord bij een conferentie van Centrum voor Pastorale Counseling (St. De Hoop). Erg goed. Vooral zijn conclusie dat van allen die na hun behandeling dagelijks in het Woord bleven wonen de meesten niet meer terugvielen. Dat is de weg voor ons allemaal. Wonen in het Woord. Dat is de enige weg naar de helende kracht van God! Drs. L.P. Dorenbos is directeur van Stichting Schreeuw om Leven (www.schreeuwomleven.nl) Wie de eerste zin leest in het artikel genaamd: ‘Wie is Steve Gallagher?’, namelijk een egoïstische, gewelddadige politieagent in Los Angeles, die verslaafd was aan seks en pornografie, die ontdekt al snel hoe satan zijn macht uitoefent op het terrein van seksualiteit. Miljoenen mensen vooral (jonge) mannen zijn verslaafd geraakt aan seks en hebben alle hoop opgegeven dat zij er ooit nog bevrijd van zullen kunnen worden. Op een zeer openhartige wijze beschrijft Steve Gallagher, hoe de grote verleider op een subtiele wijze te werk gaat. Hij (satan) vult onze levensbeker in de meeste gevallen druppeltje na druppeltje en bijna nooit in één keer. Steve Gallagher beschrijft het proces tot verslaving op een duidelijke en in niet mis te verstane bewoordingen. Hij schroomt niet om de dingen bij name te noemen. Ieder mens en zeker mannen zullen diverse aspecten van verleiding herkennen bij het lezen van dit boek. We vergeten vaak dat het ontstaan van seksuele verlangens in ons gedachteleven begint. Daarbij spelen onze ogen en oren een grote rol; het zijn als het ware de invalspoorten voor satan. Wie de moed heeft om zijn ogen te gebruiken om dit boek te lezen, zal ontdekken dat er tal van waarschuwingen in staan, die gelden als handvatten en een bescherming bieden tegen deze vreselijke verleidingen die leiden tot verslaving. Het is de Heere Zelf die seksualiteit heeft geschapen vóór de zondeval, daarom is dit heilig in de ogen van God en mogen we Hem danken voor onze seksuele verlangens. Maar de grote vraag is, hoe wij daarmee om gaan. Van harte kan ik iedereen aanraden dit boek te lezen en eventueel te herlezen, gezien de zeer grote mate van belangrijkheid van dit onderwerp. Ook zou ik voorgangers, pastorale werkers en hulpverleners willen aanmoedigen om zich te verdiepen in dit eerlijk en oprecht geschreven boek. En vooral ook aantekeningen te maken van het proces waar iemand doorheen gaat, dat resulteert in seksverslaving. Een belangrijke vraag waar velen mee worstelen luidt: ‘Is er bevrijding voor seksverslaafden?’ En het antwoord luidt volmondig: JA! Steve Gallagher sluit zijn boek af met het thema: ‘Genade geeft kracht om los te komen van de zonde’. Een lied zegt: ‘Wilt u van zonden en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed van het Lam!’ Aad van de Sande is spreker en counselor en schreef de Pastorale Cursus (www.zielzorg.nl) Bij een verslaving aan middelen wordt het zogenaamde 'beloningscentrum' in de hersenen als het ware 'gekaapt'. Misbruik van de door God gegeven mogelijkheid van genieting van seksualiteit binnen het huwelijk leidt tot een vergelijkbaar proces. In de seculiere behandeling die ik mensen in een GGZ instelling geef, gaan we op zoek naar andere, niet schadelijke en meer natuurlijke beloners, die in de plaats van het middel of gedrag komen waaraan men verslaafd is geraakt. Maar uit eigen ervaring weet ik dat er geen grotere vreugde is dan het kennen van en leven voor en door de Drie-enige God. Dat is ook de boodschap van dit boek. Drs. Wilco Sliedrecht is verslavingsgeneeskundige en Master in Addiction Medicine In Amerika werden er meer dan één miljoen exemplaren van dit boek verkocht. Het geheim is misschien wel dat het geschreven is door iemand die zelf jarenlang verslaafd is geweest en door Gods bevrijdende genade ervan verlost werd. De inhoud is confronterend en gaat recht naar het hart. Het geeft verrassend licht over het mysterie van seksuele lust en begeerte. Het boek met voluit Bijbelse antwoorden heeft duizenden mannen geholpen naar een leven in vrijheid door de kracht van de Heilige Geest. De inhoud wijst ons de noodzaak van verootmoediging, gebrokenheid en berouw èn op Jezus Christus en het Kruis, de enige Weg tot bevrijding! Evangelist Arjan Baan is directeur van Stichting Heart Cry & Bijbelschool Filadelfia
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286