Allerlei wind van leer

Paulus waarschuwde eeuwen geleden al over ‘allerlei wind van leer’ die waait door de christelijke gemeenten (Ef. 4:14) en grote schade zal aanrichten. Ook vandaag de dag waait deze wind nog steeds door de kerken en gemeenten. Met alle gevolgen van dien (Gal. 5:9). Twee grote gevaren zien en horen we om ons heen. - Men gaat verder dan de Woord van God zelf. - Men gaat knabbelen en knagen aan het Woord van God. Het is daarom ongelofelijk belangrijk dat je alles wat andere mensen of predikers leren of zeggen, toetst aan het Woord van God (Hand. 17:11). Hoe mooi iets ook in de oren klinkt, het Woord van God is en blijft de enigste norm. Graag geef ik u een paar basisregels voor een gezonde Schriftuitleg: 1. Zorg dat je de hele bijbel leert kennen door hem herhaaldelijk systematisch door te lezen. 2. Laat je niet wijsmaken dat er zoiets bestaat als voortgaande openbaring of voortschrijdend inzicht. Alles wat God van Zichzelf en Zijn wil wilde openbaren is geopenbaard in de bijbel. 3. Wees ervan overtuigd dat men niet een bepaald bijbelgedeelte of bijbelvers uit zijn verband gehaald wordt. Lees het bijbelgedeelte in het licht van het voorafgaande en het volgende gedeelte (context). 4. Gebruik hulpmiddelen zoals de Studiebijbel om als leek toch de grondtekst te kunnen lezen. 5. Volg de gedachtelijn van het hele bijbelboek en van de perikoop. 6. Kijk aan wie het gedeelte geschreven is en wat de situatie was. 7. Houd in gedachten hoe het Oude Verbond vervuld is in het Nieuwe Verbond. 8. Houd in gedachten dat Jezus Christus het Middelpunt is van de hele Schriftopenbaring. 9. Bedenk dat er een onderscheid is tussen beschrijvende en voorschrijvende gedeelten in de Bijbel. 10. Stel jezelf afhankelijk op van Gods Heilige Geest (2 Petr.1:19-21). Interesse om je verder in dit onderwerp te verdiepen? Zie: http://www.deboodschapvandebijbel.nl/doc/baslgemE.htm
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286