Alles is nieuw en alles wordt nieuw!

„Alles is nieuw en alles wordt nieuw” SRA houdt studiedag in Nieuw-Lekkerland Van een medewerker NIEUW-LEKKERLAND - „Alleen door het geloof kunt u een nieuw schepsel zijn. Niet door gevoel, ervaring of emotie. Wie gelooft een nieuw schepsel te zijn, is het en heeft het. Dat is de leer van de Reformatie. Gods knechten moeten dat verkondigen.” Dat zei ds. A. Simons, hervormd predikant te Vinkeveen, zaterdag op de studiedag van de Stichting Reformatorisch Appèl (SRA) te Nieuw-Lekkerland. Ds. Simons was een van de sprekers op de studiedag over het thema ”Alles wordt nieuw”. „Eenieder die in Christus is, die is een nieuw schepsel”, aldus ds. Simons. Hij baseerde zijn uitspraak op wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 5:17. „Een kind van God wordt niet een nieuw schepsel, maar is het in Christus”, zo zei hij. Voor de predikant uit Vinkeveen ligt hier het fundament van het christelijk geloof. Ds. Simons vindt dat dat niet genoeg in de prediking aan de orde komt. „Als u geen nieuw schepsel bent, ligt u onder de vloek van God”, zo waarschuwde hij. Een nieuw schepsel heeft volgens hem ook te maken met een nieuwe schepping. „Gods kind is de eersteling van de nieuwe schepping. De eersteling is een voorsmaak van de nieuwe oogst. Gods kind is een symbool van de nieuwe oogst.” „Toch lijkt het”, aldus de predikant, „dat er in een mens twee mensen zitten.” Daarvoor verwees hij naar Zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus, waar het gaat over de afsterving van de oude mens en opstanding van de nieuwe mens. In die zin wilde ds. Simons ook met twee woorden spreken. „In Christus is de mens door genade een nieuw schepsel, maar in deze gebroken wereld ondergaat hij een proces van vernieuwing. Ik ben wel een nieuw schepsel, maar ik sta in de gebrokenheid van deze wereld. In mijn levenswandel moet ik de nieuwe mens aandoen. Er is sprake van evenwicht. Bij een nieuw schepsel hoort een nieuw leven.” De predikant waarschuwde voor uitersten. Sommige mensen gaan er zonder meer van uit een nieuw schepsel te zijn, maar houden er een slordige levenswandel op na. Anderen belijden dat ze een nieuw schepsel moeten worden, maar kreunen onder wetticisme. Het antwoord op de vraag wat het inhoudt een nieuw schepsel te zijn, is volgens ds. Simons dat wat God tot ons in het Hooglied zegt: „Gij zijt schoon, Mijn vriendin.” Ds. Simons zei het te betreuren dat er weinigen zijn die de troost van deze belofte prediken. „Als u in Christus bent, dan bent u in Zijn ogen net zo volmaakt als Adam en Eva voor de val. Alles wat door de val over ons is uitgestort, is in Christus weggenomen. Vertroost u door deze wetenschap.” Ds. M. Klaassen, hervormd predikant te Hedel, belichtte het thema ”Alles wordt nieuw” vanuit de opstanding uit de doden en de vernieuwing van de schepping. „Beide hebben hetzelfde karakter”, zo zei hij. „De Heere redt ons naar ziel en lichaam. Het fundament van onze vernieuwing ligt in de dood en opstanding van Jezus Christus. Maar de Heere heeft niet alleen Zijn bloed gestort voor Zijn kinderen, maar ook voor de verlossing van heel de schepping. Het gaat om de vernieuwing van alle dingen, niet om het scheppen van nieuwe dingen.” Bron: Reformatorisch Dagblad - Maandag 6 november 2006
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286