Christen moet zich uitsluitend door het Woord laten leiden

Christenen moeten zich niet laten misleiden door predikers die een andere waarheid brengen. Ze moeten zich uitsluitend laten leiden door de Bijbel. „Ook al is die waarheid soms ongemakkelijk.”

Die boodschap bracht dr. James White zaterdag tijdens een conferentie in De Kroeze Danne te Ambt Delden. De bijeenkomst was georganiseerd door Heart Cry, een organisatie die zoekt naar geestelijke verdieping en wijst op de noodzaak van herleving. Er waren ongeveer 850 bezoekers, onder wie veel jonge gezinnen.

Het thema van de conferentie was ”Are you ready? Christen-zijn in de eindtijd”. Hoofdspreker was de Amerikaan James White, (mede)auteur van circa 25 boeken en directeur van de organisatie Alpha and Omega Ministries, die gericht is op christelijke apologetiek.

Zaterdagmorgen sprak hij over ”Christen-zijn tegen de seculiere stroom in”. Achter hem stonden een kruis van zeer grote omvang en een –eveneens grote– klok die één minuut voor twaalf aangaf. White ging in zijn lezing uit van 2 Timotheüs 4:1-5, waar Paulus Timotheüs waarschuwt voor de moeilijke tijden die komen. „Paulus schrijft dat de mensen de gezonde leer niet zullen kunnen verdragen en dat er dwaalleraars zullen opstaan die hun gehoor van de waarheid zullen afwenden.”

Zulke dwaalleraars zijn er tegenwoordig genoeg, aldus White. Hij noemde als voorbeeld de Amerikaanse prediker Joel Osteen in Houston, die een welvaartsevangelie aanhangt, zelden over de zonde preekt en volgens White twintig auto’s bezit. „Er is een grote markt voor predikanten die vertellen hoe succesvol je bent. Als je die boodschap brengt, kun je goed geld verdienen.”

Volledige Schrift

De boodschap die de predikers móéten brengen is die van de volledige Schrift, en dus niet alleen die van het Nieuwe Testament. White wees erop dat het Nieuwe Testament in Paulus’ tijd nog niet bestond en dat de apostel Timotheüs er toch toe opriep om het Woord te prediken. „Onder christenen is er vaak een volgorde. De woorden van Jezus hebben het hoogste gezag, vervolgens de rest van het Nieuwe Testament en pas daarna het Oude Testament. Dat laatste is echter net zo belangrijk. Heel de Schrift is door God ingegeven. Als we ons alleen concentreren op het Nieuwe Testament missen we veel van Gods Woord.”

De Amerikaan vindt het beroep op de Schrift fundamenteel. Hij wees op de Heere Jezus, Die Zich in discussies met farizeeën en sadduceeën steeds richtte op de Schrift en zei: „Er staat geschreven.” Dat was dan het einde van de discussie.

Als bijzonder voorbeeld noemde hij de passage in Mattheüs 22 waar de sadduceeën Hem het verhaal voorlegden van de vrouw die zeven mannen gehad had, waarna ze Hem vroegen welke man zij in de hemel zou hebben. White: „Jezus zei dat ze dwaalden. Dat was beledigend voor hen. Jezus weerlegde de kritiek van de sadduceeën met een citaat van Mozes, die 1400 jaar daarvoor leefde. De sadduceeën accepteerden dat en zwegen. Het was alsof de woorden van Mozes tot hen gesproken werden.”

Het is volgens de Bijbelleraar belangrijk om goed te weten wat je fundament is. „Als de samenleving druk op je uitoefent, moet je weten wat de waarheid is. Als je dan allerlei andere bronnen accepteert, ben je al snel bereid om mee te gaan met de seculiere stroom. Als we ons aanpassen aan de normen van de samenleving, gaan we verloren en verraden we de toekomstige generaties.”

Mechanisme

White voorziet dat christenen die zich uitsluitend op Gods Woord baseren het steeds moeilijker krijgen. „Als je gelooft in Gods Woord, zal de wereld je belachelijk maken. De wereld wil druk op je uitoefenen om je naar het beeld van de wereld te vormen.”

Hij gaf er een belofte bij. „Als je elke dag alleen Jezus Christus wilt behagen, heeft de wereld geen macht over je, zelfs al zou je de vrijheid ontnomen worden. Als je niet openstaat voor de liefde van de wereld, neem je het mechanisme weg dat de wereld heeft om je te beïnvloeden. Als je Jezus wilt navolgen in alles, leer je de drijvende kracht kennen van christenen die in vroeger tijd voor de overheid stonden.”

Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286