Christenen moeten elkaar warm houden - Arjan Baan

"In een huisgezin van God is liefde en aandacht voor elkaar. Het grote gevaar voor veel kerkgangers is dat men niet betrokken is met andere christenen. Eigenlijk onttrekken we ons vaak aan het contact met elkaar. Als dat er niet is, is er geen gezonde vermaning of correctie. Dan is er ook weinig onderlinge liefde. Dat wordt gestimuleerd doordat we in deze tijd vaak allemaal op ons eigen eilandje leven. Dat is misschien heerlijk, maar we dienen elkaar net als kolen in een kachel warm te houden. Als je een kooltje uit de kachel haalt koelt deze snel af." Wanneer we gemeenschap met elkaar belangrijk vinden betekent dat wel dat we ons kwetsbaar op moeten durven stellen. Heel veel mensen durven dat niet. Ze zijn bang dat hun kop er af wordt gehakt. Tijdens het eerste jaar van de Bijbelschool die we als HeartCry zijn begonnen bleek dat de studenten juist het met elkaar op trekken de grote kracht van de school vonden. Er werd in persoonlijke groepen gesproken over het geestelijk leven, net als in de tijd van John Wesley en George Whitfield. Zij hadden met hun 'holy club' contact met elkaar," aldus Arjan Baan. Christenen dienen de roeping tot Bruid te zien. Zoals God voor Adam een helper wilde, wil de Here dat ook voor Zijn Zoon. "Er komt een moment dat de Bruidegom en de Bruid tot elkaar komen. God verlangt er om die reden naar dat we als Bruid heilig en onberispelijk voor Hem worden gesteld. Daarom is gemeenschap met elkaar ook zo belangrijk." Kopieer de onderstaande link in uw browser voor de video.
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286