Christenen strijden tegen iemand met 6000 jaar erv

"We zijn van nature, zonder God, bezig met pure geestelijke zelfbevrediging. Dan zijn we bezig met het bevredigen van onze eigen begeerten en behoeften. 'Als ik maar aan mijn trekken kom.' Paulus zegt dat achter die houding boze machten zitten (Efeze 2:1-3). Er is sprake van een geestelijke strijd. Paulus schreef dat we dat we allemaal betrokken zijn bij geestelijke strijd, of je nou wel een soldaat van Christus bent door wedergeboorte, of niet." Dat zei Arjan Baan afgelopen weekend tijdens de Zeeland conferentie van stichting HeartCry. "We hebben niet te strijden tegen mensen om ons heen. Hoe vaak gebeurt dat wel niet? Dat we in gesprek gaan met iemand over God en een strijd ervaren? Vaak vat je het dan persoonlijk op. Dan beseffen we vaak niet dat er sprake is van een geestelijke strijd, dat we niet moeten strijden tegen vlees en bloed (Efeze 6:12)." Arjan Baan: "We hebben een strijd te voeren tegen de duivel, de mensenmoordenaar vanaf het begin van de schepping (Joh. 8:44). Satan is op een methodistische manier bezig mensen kapot te maken. Hij heeft 6000 jaar ervaring. Hij weet hoe hij ze kan misleiden. Zijn methodes zijn listig. We moeten de wapenuitrusting van God aandoen om staande te blijven als soldaat van Jezus Christus." "Wat heeft een leger aan soldaten die verslagen en gewond op de grond liggen? Die kunnen de oorlogsstrijd niet meer voeren. Het is on-Bijbels om te denken dat christenen meer verliezen dan overwinnen. Daar lijkt het soms wel op. Veel kinderen van God blijven bijvoorbeeld als ‘stokken en blokken’ in de zonde liggen en denken: er is geen verandering en verlossing meer mogelijk. Dat is niet zo, het is volgens de apostel Johannes wel mogelijk een overwinningsleven te lijden over de boze (1 Joh. 2:13-14). Niet dat we uit eigen kracht de duivel kunnen overwinnen! Dan zullen we het onderspit delven, maar in Jezus Christus zijn we krachtig en meer dan overwinnaars. In Zijn kracht mogen we strijden." Baan benadrukte dat christenen actief betrokken zijn bij de geestelijke strijd. Zo kan een leugen van de satan worden onderworpen aan wat er in de Bijbel staat. De Waarheid zal de leugens ontmaskeren. “De gelovigen moeten zich ook schoeien met de bereidheid van het Evangelie van de vrede. Dit onderdeel behoort tot de geestelijke wapenrusting. Dat betekent dat de gelovige mag, ja zelf moet getuigen van zijn Heiland en redding. De duivel vindt het verschrikkelijk wanneer je getuigt van de Heere Jezus." Een deel van de wapenuitrusting die in de Bijbel omschreven staat, is bijvoorbeeld ook de 'helm des zaligheid'. Arjan Baan: "Een helm beschermt je hoofd. Zo moeten we ook ons denken beschermen voor de aanvallen van de duivel. We moeten op een juiste manier omgaan met aanvechting. Als de satan komt, kun je zeggen: 'Duivel, ik wil niets met je te maken hebben. Ik weet dat ik gered ben door het bloed Jezus Christus. Zelfs al wil je vechten, ga dan naar mijn Zaligmaker en wordt er bij bepaald dat je alreeds verloren hebt bij het Kruis.' Het is mijn gebed dat wij ons er bewust van worden dat we als soldaat van Christus actief betrokken zijn in een geestelijke oorlog. In hoeverre zijn we ons daarvan bewust? De Heere roept ons op om als soldaten van Hem staande te blijven; Hij schakelt ons actief in bij deze strijd!"
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286