De duivel onze overwonnen tegenstander

Satans macht is geen almacht SRA-bijbelstudiedag (4 september 2004) over de duivel onze overwonnen tegenstander NIEUW-LEKKERLAND - „De duivel kan slechts werken onder de toelating van God. Satans macht is geen almacht.” Kandidaat A. C. Baan zei dit zaterdag in Nieuw-Lekkerland tijdens een bijbelstudiedag van de Stichting Reformatorisch Appèl (SRA). Thema van de dag was: ”De duivel, onze overwonnen tegenstander”. „De leugen is het uitgangspunt van de duivel”, stelde Baan. „Hij wil niet dat we het Evangelie op de juiste wijze verstaan. Hij geeft ons altijd een verkeerd godsbeeld. Voor de gevallen engelen is er geen genade meer. Voor ons is het echter nog genadetijd, je kunt nog bekeerd worden.” In zijn lezing stond Baan stil bij wat de Bijbel over de duivel zegt. De satan gaat om als een briesende leeuw, maar ook als een engel des lichts. Baan vreest dat de reformatorische gezindte het werk van de duivel onderschat. Het is van groot belang om kennis te hebben van deze tegenstander, want dan kunnen we ons tegen hem wapenen. Volgens Baan is het van groot belang om recht inzicht te hebben in het Woord van God en in de zuiver christelijke leer. De duivel is een leugengeest, die alleen met de waarheid bestreden kan worden. We dienen steeds te beseffen dat er een geestelijke strijd is tussen hemel en aarde. Een strijd op eeuwig leven of een eeuwige dood. „Laten we geen ramen open laten staan of ramen openzetten waardoor de duivel kan binnenkomen in bepaalde kamers van ons leven. De Heere Jezus is geopenbaard om de werken van de duivel te verbreken. De duivel is overwonnen, zijn kop is vermorzeld.” Baan benadrukte dat er kracht is in het bloed van het Lam. Het is een troost dat Christus als de grote Pleitbezorger in de hemel voor ons bidt. Kandidaat P. van de Voorde refereerde over de manier waarop de duivel zich manifesteert in de gemeente. „Als er één plaats is waar de duivel niet thuishoort, dan is het de gemeente. Maar hij zal er alles aan doen om daar zijn verwoestend werk te kunnen doen.” Van de Voorde zei dat de duivel verschillende pijlen heeft om af te vuren op de gemeente. De duivel is slinks en arglistig. Hij heeft maar één doel: dat we afwijken van Christus. Hij kan het niet uitstaan dat er zondaren tot Christus komen. „De satan heeft veel macht in de wereld, maar de Heere zal de macht van satan en van de zonde verbreken.” De duivel weet precies wat hij moet zeggen om ons af te trekken van de leer van Christus. Hierdoor is dwaalleer altijd de grootste verzoeking geweest in de kerk van Christus. „Het is de roeping van de hele gemeente om acht te geven op de leer, om te blijven bij het Woord van God. Het is tegelijk ook een roeping om met dat Woord bezig te zijn.” Ook door onoprechtheid of boosheid krijgt de satan plaats in de gemeente. Er komt dan verwarring en wantrouwen, waardoor de eenheid wordt geschaad. Verder zijn de zonde en de tijdgeest een voortdurende verzoeking voor de gemeente. „Als we elkaar niet meer aanspreken op de zonde, dan zetten we de poort open voor de duivel”, zei Van de Voorde. Ds. A. Simons, predikant van de hervormde gemeente Goudswaard, ging in zijn lezing in op de persoonlijke geloofsaanvechting. „We moeten beseffen dat de duivel nog heel veel macht heeft in deze wereld en in ons hart. Van nature leven we in de macht van de duivel. Door de zondeval is het niet alleen zo dat de duivel in de wereld woont, maar ook dat hij in ons woont. De duivel is komen wonen in ieder mensenhart. Het is nodig dat we uit deze macht verlost worden.” Volgens de predikant spreken we veel te weinig van het wonder dat Gods kinderen niet alleen zijn verlost van schuld en straf, maar ook van de heerschappij van de duivel. De Heere Jezus is gestorven om die heerschappij teniet te doen. Hij riep de jongeren op om zich te wapenen. „Als je de wapenrusting uit laat, dan ben je een gemakkelijke prooi voor de satan.” Ds. Simons benadrukte dat de satan onze ondergang op het oog heeft. Maar het is een troost dat de duivel een overwonnen vijand is. „God heeft voor degenen die Hem liefhebben de heerschappij van de satan verbroken. Door het geloof in Christus zullen ze overwinnen.” De dubbel-CD is via de webshop te bestellen.
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286