De laatste wereld (mis)leider

De Bijbel spreekt over de komst van een laatste wereldleider, een dictator die een man als Hitler zal overtreffen. Deze wereldleider zal een genie zijn in misleiding. Enkele jaren terug verscheen het boek “De antichrist” an Arthur W. Pink in de boekhandel. Arthur W. Pink was een Britse evangelist en Bijbelleraar. Broeder Pink maakte later in zijn leven een theologische verandering mee richting. Hij voelde zich meer en meer aangetrokken tot het Puriteinse gedachtegoed. Hij studeerde aan het Moody Bible Institute te Chicago. Uitgeverij Maatkamp heeft het boek over de Antichrist gepubliceerd, met een voorwoord van de bekende dominee W.J.J. Glashouwer (President Christians voor Israel International). In zijn voorwoord begint Glashouwer met de woorden: “Het boek van Arthur W. Pink (1886-1952) The Antichrist is een klassieker, en deze uitgave in het Nederlands verdient hulde!” Met deze laatste woorden ben ik het van harte eens. Ik heb niet eerder zo’n uitgebreide studie gevonden over deze thematiek. Je bemerkt dat Arthur Pink ernstig en weloverwogen het boek heeft geschreven. Hij zegt in zijn voorwoord: “Het onderwerp is zeer ernstig, en voordat ik aan elk hoofdstuk begon, vroeg ik de Heere of Hij mij wilde helpen om te schrijven met grote eerbied voor Zijn Woord, want speculeren over de waarheden in de Heilige Schrift is het toppunt van oneerbiedigheid: het is veel verstandiger onze onwetendheid te erkennen op die gebieden waar de Heere ons geen licht gegeven heeft.” Deze ernst en bescheidenheid spreekt me aan. Helaas wordt er de laatste decennia al zoveel gespeculeerd over allerlei eindtijdtheoriën. In het boek “De Antichrist” bespreekt Pink de komst van de valse messias. Hij geeft een duidelijk overzicht van de bijbelse leer over de herkomst en de identiteit van de Antichrist. Keurig zet de auteur het allemaal op een rijtje: 1. Het pausdom is niet de Antichrist 2. Namen en titels van de Antichrist 3. Het karakter en de loopbaan van de Antichrist 4. De Antichrist in de Psalmen en profeten, evangelien en de brieven 5. De Antichrist in Openbaring 13 6. Babylon en de Antichrist 7. Israël en de Antichrist Arthur Pink heeft dit boek met name geschreven voor Bijbelschoolstudenten. Hij beschouwt het als een samenvatting van Gods Woord over de Antichrist. Pink beschouwt het als een misvatting dat de Antichrist vereenzelvigt met de Paus en de Rooms-Katholieke kerk. Dit is opmerkelijk te noemen, aangezien de nazaten van de reformatoren dit wel dikwijls hebben gedaan. Pink is van mening dat de Antichrist een Jood zal zijn en hij noemt zeven redenen om zijn visie te onderbouwen. Verder gelooft hij dat de Antichrist de fysieke zoon van Satan zal zijn. Tenslotte pleit hij voor de gedachte dat de Antichrist macht zal hebben over de religieuze en politieke wereld en dat – als wij Christus’ profetie in Johannes 5 vers 43 volgen – hij een profetisch ambt zal bekleden dat in omvang zo zal toenemen dat er wonderen gaan plaatsvinden (Openbaring 13:13-14). De antichrist - Arthur W. Pink 356 pag. – € 21,50 Uitgeverij Maatkamp - Zelhelm
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286