Dr. Carr: Heeft u wel eens gehuild als Nehemia?

AMBT DELDEN - Een vergelijking tussen Salomo en Nehemia is leerzaam en geeft aanknopingspunten voor lessen over opwekking. Deze boodschap bracht de Zuid-Afrikaanse opwekkingsprediker dr. Francois Carr tijdens de najaarsconferentie ”Heart Cry 2007”, afgelopen weekend in Ambt Delden.Salomo’s gebed om een verstandig hart was het veelbelovend begin van een godsdienstige en staatkundige bloeitijd. Koning Salomo week echter spoedig af door ongehoorzaamheid. Nehemia daarentegen, volhardend in gebed, geloof en gehoorzaamheid, doet zowel de godsdienst als de staat van Israël herleven. Daarom zijn beide geschiedenissen exemplarisch voor een opwekking. Heart Cry (Hartenkreet) is een stichting die als doel heeft geestelijke verdieping en bewustwording van de noodzaak van een opwekking. De conferentie werd bezocht door 1100 belangstellenden (inclusief kinderen). Hoewel de organisatie honderd extra deelnemers toegestaan had, moesten nog vele aangemelde belangstellenden teleurgesteld worden. Volgens voorzitter Arjan Baan komt 90 procent van de deelnemers uit de reformatorische gezindte, 10 procent uit evangelische kringen. Innige relatie Dr. Francois Carr, directeur van Stichting ”Herleving Zuid-Afrika”, verzorgde vier lezingen rondom het thema ”opwekking”. In zijn eerste lezing, vrijdagavond, sprak hij over de jonge koning Salomo en zijn verhouding met God. Volgens dr. Carr kende de jeugdige Salomo een diepe en intieme relatie met de Heere. Deze innige relatie en daadwerkelijke onvoorwaardelijke gehoorzaamheid maakten hem een instrument in Gods hand tot zegen voor het volk Israël. Zaterdagmorgen vervolgde dr. Carr zijn lezing over Salomo’s gezindheid. Zijn gebed om een „verstandig hart” is een blijk van ootmoed. De jonge koning besefte in eigen kracht en wijsheid niet te kunnen regeren. „Hieruit zien we omgekeerd dat het verval begint zodra wij menen oké te zijn”, aldus de opwekkingsprediker. Volgens de Zuid-Afrikaan werd een koning destijds altijd omringd door een kring van intimi. Dezen waren meer dan dienaren: zij deelden in de vreugden en zorgen van hun vorst. Op dezelfde manier wil Salomo bij God tot die intieme kringen behoren. Ook Jezus had die kring van vertrouwelingen. Hij liet merken dat het Hem tot vreugde was hen zo dicht bij Hem te hebben. Volgens dr. Carr ligt hier het begin van een opwekking: gelovigen moeten en mogen heel nabij God zijn. Zij zullen dan nauwkeurig op Zijn stem letten. Zodra men zich afwendt van God en Zijn voorschriften, is deze intieme relatie verstoord. Als wij behoren tot die kring van Gods intimi en daadwerkelijk gehoorzamen, dan kunnen we zegen verspreiden, aldus dr. Carr. Dit is niet wettisch, zei hij, want het komt op uit die innige relatie, en niet uit een dienstknechthouding. Geestelijke christen Evangelist Aad van de Zande, bekend vanwege pastorale programma’s bij de Evangelische Omroep, hield een lezing over twee soorten christenen. Een vleselijke christen, aldus Van de Zande, is wel met het geloof bezig, maar leeft er niet uit. Het verflauwen van gebed en Bijbelstudie gaat dan gepaard met een wettische geest en opkomende onreine gedachten. Kenmerkend voor een geestelijke christen zijn vrede en reiniging, alsmede vrijheid en gelijkvormigheid aan Christus, zei de evangelist. In zijn vervolglezingen zette dr. Carr het falen van Salomo tegenover Nehemia’s herstel als een soort model voor een opwekking. Volgens de prediker is Jeruzalem als stad zonder muren en poorten een toonbeeld van chaos en zonde. „Wij herkennen dezelfde trekken in onze kerken, gezinnen en samenlevingen. Als wij reageren zoals Nehemia, dan kan er een opwekking komen. Hebt u net als Nehemia wel eens over de puinhopen in kerk en staat gehuild?” Het herstel treedt allereerst in door verootmoediging en gebed, zei hij. Dan komt er ook opnieuw een bewustzijn van de tegenwoordigheid Gods, die ook door de omgeving opgemerkt wordt. Bron: Reformatorisch Dagblad - maandag 22 oktober 2007
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286