Ds. J. Koppelaar: Wereld in de ban van Babylon!

"Wereld in de ban van Babylon” Ds. J. Koppelaar spreekt voor SRA over eindtijd HARDINXVELD-GIESSENDAM - Er is in onze dagen sprake van een enorme herleving van oude heidense culturen. Die constatering deed ds. J. Koppelaar donderdagavond in zijn appelwoord voor de Stichting Reformatorisch Appèl (SRA) te Hardinxveld-Giessendam. Ds. Koppelaar, predikant van de hersteld hervormde gemeente te Abbenbroek, sprak over signalen van de eindtijd, oftewel: ontwikkelingen in het licht van de apocalyps. Als uitgangspunt koos hij Openbaring 17:5, waar het grote Babylon de moeder van de hoererijen en van de gruwelen der aarde wordt genoemd. „Babylon is het oerplaatje van alle hoererij in al zijn diverse vormen, waaronder afgoderij en occultisme. Bijbels gezien betekent hoererij: geleid worden door demonen”, aldus ds. Koppelaar. De moeder van alle hoererij zag de predikant uit Abbenbroek getekend in Genesis 10:8 en 10, waar het beginsel van het rijk van Nimrod ”Babel” wordt genoemd. Nimrod is volgens ds. Koppelaar de eerste vreselijke tiran geweest à la Saddam Hussein. De vrouw van Nimrod was Semiramis, ook wel de oergodin van alle hoererij of de koningin van Babel genoemd. Nimrod en Semiramis hebben Babel gegrondvest. Semiramis werd er als moedergodin vereerd. Da Vinci Code Als een geestelijk Babylon ziet ds. Koppelaar vandaag een wereldreligie verrijzen in de vorm van de grote moedergodin als een creatie van de satan. In zijn boek ”De Da Vinci Code” zegt Dan Brown dat de godinnen weer belangrijk zullen worden. „Het boek zaait de moeder van alle hoererij in de harten”, aldus de predikant. Hij noemde het boek lariekoek, „maar het gaat erin als koek.” De Da Vinci Code heeft volgens ds. Koppelaar de davidsster ontheiligd. Hij noemde het pure waarzeggerij dat het boek beweert dat de twee keer drie punten van de ster -als symbool van de harmonie van het mannelijke en het vrouwelijke-, de oplossing brengen voor de wereldproblematiek. Het feminisme is volgens ds. Koppelaar doodgebloed, maar de moedergodin niet. Verder verhaalde hij dat de moedergodin een zoon heeft gehad. In Ezechiël wordt deze Thammuz genoemd. In onze cultuur vinden we volgens hem de moederfiguur met haar zoon terug in de Rooms-Katholieke Kerk. De predikant uit Abbenbroek noemde tal van voorbeelden van herleving van oude heidense culturen. De term ”Moeder Aarde” is volgens hem rechtstreeks terug te voeren op de cultus rond de toren van Babel. Boven op de toren had Semiramis één keer per jaar geslachtsgemeenschap met een uitverkorene uit het volk, als teken dat daardoor de vruchtbaarheid voor het hele jaar veilig gesteld was. Moeder Aarde werd op dat ogenblik aanbeden. Vandaag houden honderden groepen, waarvan ook tientallen in Nederland, zich bezig met de wiccareligie, waarin de moedergodin wordt aanbeden. Deze religie, die gebaseerd is op hekserij, noemde ds. Koppelaar heidens en duivels. „Zo is de oude Babelcultuur weer aan het terugkomen. God heeft de gebabyloniseerde aarde met de zondvloed omgebracht. We zien nu dat de wereld weer op weg is gebabyloniseerd te worden. De oude religie is zich weer overal aan het innestelen.” Ds. Koppelaar voorziet de komende jaren een enorme verleiding. „Wie zal staande blijven? De wereld en de satan gaan door met hun narcotisering, maar laat je niet bang maken. Blijf vasthouden aan de kern van Gods Woord. Dat is: geloven in het Lam van God Dat de zonden der wereld wegneemt. Het Lam staat voor het principe van God: oneindige liefde. Verdiep je in die geborgenheid. Zoek het bij Jezus en niet bij Google.” De predikant noemt het opmerkelijk dat alles weer geconcentreerd is op Irak. „Volgens mij zal daar Babel, als de metropool van de eindtijd, weer verrijzen. Israël is weer ingeklemd tussen de haters van weleer.” Bron: Reformatorisch Dagblad - 19 mei 2006
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286