Ds. Toon Vanhuysse spreekt voor SRA over lijden

„Christen kijkt voorbij horizon” Ds. Vanhuysse spreekt voor SRA over lijden HARDINXVELD-GIESSENDAM - „Waarom is er zo veel ellende in de wereld?” Over die vraag sprak gisteravond ds. T. Vanhuysse uit het Belgische Tongeren op een jongerenavond van de Stichting Reformatorisch Appèl (SRA) in Hardinxveld-Giessendam. De vraag naar het waarom van al het leed, verdriet, lijden, pijn en ellende in de wereld is een moeilijke, zei ds. Vanhuysse. „Ook een man als Job slingert heel wat vragen naar de hemel. En ook wij mogen met al onze vragen naar de Heere”, zei hij. De vraag naar het lijden in de wereld stelde de Tongerense predikant in het licht van zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus, waar een kind van God een persoonlijke belijdenis geeft. „Wij zijn aan die woorden over Gods voorzienigheid gewend, maar voor de mensen in onze Belgische gemeente is dat helemaal nieuw. Ook voor mij, toen ik als priester was uitgetreden uit de Rooms-Katholieke Kerk. Als we zien dat alles moet dienen tot ons heil en onze zaligheid, is het eenvoudig om ook het lijden te accepteren”, aldus ds. Vanhuysse. „Er gebeurt niets zonder de wil van mijn hemelse Vader.” Hij vertelde van een tragisch ongeval waarbij een jongeman van zijn gemeente met een aantal vrienden was omgekomen. De krant meldde dat het noodlot in Tongeren had toegeslagen. „Is lijden het werk van een grillig noodlot? Wel kan de vraag opkomen of God het allemaal nog wel in de hand heeft in deze wereld. Die vraag kan bij je opkomen wanneer je bijvoorbeeld leest dat een moeder haar kinderen een voor een de keel doorsnijdt, zoals onlangs is gebeurd”, zo zei hij. Toch hoeven we volgens de Tongerense predikant niet bang te zijn dat de situatie God uit de hand loopt. Hij heeft ook het kwade in Zijn plan opgenomen. De predikant verwees naar Jesaja 45:7, waar de profeet schrijft dat de Heere ook het kwaad schept. „Dat is geen schamele troost, maar een zeker weten dat God regeert. Hij maakt de vrede en schept het kwaad, schrijft Jesaja. Ondanks alle ellende, verdriet en lijden, weten we dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Christenen hebben andere harten. Ze kijken over de horizon heen”, aldus ds. Vanhuysse. Hij zei onder de indruk te zijn van mensen met een handicap of die veel pijn lijden die toch kunnen getuigen dat het goed is wat de Heere doet. „Ook het kwaad en het lijden komen uit Gods Vaderlijke hand. Niet om ons te plagen of te pijnigen, het moet meewerken ten goede. Als je niet weet het eigendom van Jezus Christus te zijn, weet je ook niet dat alles uit Gods Vaderhand komt. Maar alles wat Gods kinderen overkomt, ervaren ze als een leven uit Gods hand”, zo zei hij. Volgens ds. Vanhuysse moeten we nooit proberen de motieven achter het handelen van de Heere God te achterhalen. „Als we dat doen, getuigt dat van grenzeloze hoogmoed. Met ons kleine verstand kunnen we de Heere niet begrijpen. Wee die met zijn Formeerder twist, schrijft Jesaja.” Hij keerde zich tegen de gedachte dat God de oorzaak van het kwaad zou zijn. Met klem weersprak hij dat God schuldig zou zijn aan de gevolgen van de zonde. „God werkt alleen het goede, maar laat het kwade in ons leven toe. Dat doet Hij om ons te straffen, te beproeven of Hij gebruikt het als roepstem om tot inkeer te komen, zodat we sterker staan in het geloof.” Volgens ds. Vanhuysse is het kwaad een gevolg van de zondeval. „De Heere schept het kwaad niet in de zin dat Hij het veroorzaakt, maar Hij doet er iets mee. Hij trekt de pijnlijke angel uit het kwade dat ons wordt toegeschikt. Alle waaroms zijn ten diepste samengevat in dat ene waarom van Gods verlatenheid aan het kruis. Opdat wij nimmermeer van Hem verlaten zouden worden. Eens zal Hij terugkomen en een eind maken al het verdriet, lijden en ellende. Laten we daar biddend naar uitzien”, aldus ds. Vanhuysse. Bron: Reformatorisch Dagblad - 9 maart 2007
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286