Een grote herleving in Nederland blijft uit

Ik ben me vroeger steeds meer bezig gaan houden met opwekking, vertelt Arjan Baan, voorzitter van Stichting HeartCry. Terugkijkend op de afgelopen periode denkt hij dat naast individuele opwekkingen een grote herleving in Nederland uit blijft. "De boeken die ik las maakte mijn hard brandende voor herleving. De Bijbeltekst 'Zult Gij ons niet weder levend maken, opdat het volk zich in U verblijde?' raakte me. We baden of de Heere Ablasserwaard wilde wakker schudden. Dat gebeurde tijdens verschillende samenkomsten, er kwamen mensen uit de kerken tot levend geloof, alleen de nood bleef. 'Wilt U alle kerken aanraken?' bleef ons gebed. Tot dat moment zagen we dat God de individuen eruit haalde." In die periode barstte er een strijd los rondom de jongerenavonden die HeartCry organiseerden. Arjan: "Er werd voor ons gewaarschuwd vanaf de kansel. We zouden een synagoge van de satan zijn. Natuurlijk, er waren wel wel eens mensen die wat doorschoten, maar de geweldige tegenstand konden we over het algemeen niet plaatsen. We leerden van Jezus dat we niet moesten tegenspreken. Daar waar de Heere werkt komt onlosmakelijk de boze op af. Hij zal proberen alles verdacht en kapot te maken. Zo hebben we de tegenstand beoordeeld." De honger naar opwekking bleef. "Ik zal het nooit vergeten dat er een keer een oudere broeder bij me kwam, uit Amersfoort," vertelt Baan. "Hem vertelde ik over mijn verlangen dat God de kerken zou aanraken. Toen begon hij z'n hoofd heftig te schudden. 'Het is de tijd waar 1 Timotheus over spreekt, de tijd van grote afval, het zal alleen maar bergafwaarts gaan.' Dat was een slag in m'n gezicht. Ik had persoonlijk een verlangen naar opwekking, maar ben het nu iets anders gaan zien. Ik heb nog steeds een verlangen naar opwekking. Ik geloof dat God nog steeds dorpen kan aanraken. Daar moeten we aan vasthouden. Toch denk ik dat we sinds de Tweede Wereldoorlog dat de tijd van secularisatie en kerkverlating zich doorzet. Daar dwars doorheen zie ik individuele opwekkingen. Jonge mannen staan op en keren terug tot de Heere. God is aan het werk in de kerken, maar het blijft vooral bij individuele opwekkingen. Een grote herleving blijft uit. Toch verlangen we er naar dat er ook duizenden mensen tot geloof komen uit de wereld. Dat God gelovigen wakker schudt en door hen heen de gelovige wereld gered wordt." kopieer de onderstaande link in uw browser om de video te bekijken.
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286